Dalarna

Vi är ett konsultföretag byggt av kompetenta och erfarna konsulter. Vårt mål är att alltid göra skillnad hos våra uppdragsgivare. Vi är konsulter med både gedigen ledningserfarenhet och djup teknisk kompetens.
Med erfarenhet av olika lösningar och genom att tillämpa morgondagens tekniker levererar vi resultat. Alltid.

Vi verkar inom dessa områden:

  1. Förändringsledning, exempelvis projektledning, upphandling LOU, chef & ledningsutveckling
  2. Teststrategi, testledning och testdesign
  3. Systemutveckling och systemförvaltning

Vi levererar resursförstärkning till uppdragsgivarens verksamhet, alternativt kan vi leverera ett komplett åtagande då vi samlar både bolagets, koncernens och våra samarbetspartners resurser för att leverera i såväl mindre som större uppdrag.

B3 Dalarna levererade resultat som gör skillnad!

Jörg Bassek

Sektorschef verksamhetsstöd Borlänge kommun

Tack för en mycket bra insats, det är enkelt att vara projektägare med så bra styrgrupp och projektledare

Jens Bergqvist

IT-Direktör Landstinget Dalarna

Aktuella referenser

Sedan starten i Dalarna 2011 har vi fått förmånen att arbeta med många olika kunder i regionen. Några av dessa är Clas Ohlson, Landstinget Dalarna och Trafikverket i Borlänge.


Landstinget Dalarna i Falun

Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med ca 8 500 medarbetare. Landstinget ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. På olika sätt stöder och bidrar landstinget till länets utveckling.

B3 har under lång tid haft förtroende att leverera seniora projektledare till landstinget. Projekt som har involverat allt från kravanalys, upphandling, införande och kompetensöverföring. Projekten har rört sig inom IT, hälso- o sjukvård samt administration och ett urval av dem presenteras här.

Enhetligt journalsystem - Take Care

B3 Healthcare har haft i uppdrag att som projektledare ansvara för införandet av ett nytt gemensamt journalsystem i Landstinget Dalarna. Den stora utmaningen var att skapa engagemang och delaktighet hos 7 000 användare fördelade på två akutsjukhus, två närsjukhus och 24 vårdcentraler. Samtidigt ville man ha en offensiv tidsplan.

Upphandling och införande av ärendehanteringssystem

B3 Dalarna fick under hösten 2012 i uppdrag att leda införandet av en samordnad kundtjänstfunktion inom IT-enheten. I det första steget berördes ca 100 medarbetare inom IT-verksamheten direkt av förändringen, indirekt berördes alla landstingsmedarbetare. Projektet införde ett nytt stödsystem samt ett förbättrat arbetssätt baserat på ITIL inom IT-verksamheten.

Förstudie och upphandling PA - system

B3 Dalarna har haft i uppdrag att som projektledare ansvara för upphandling och införande av nytt PA-system för landstinget Dalarna. En central framgångsfaktor var det omfattande arbetet med att skapa en bred förankring i organisationen. Upphandlingen avslutades i tid och med ett bra resultat, och införande pågår.

Förstudie och upphandling e-Print

B3 Dalarna har ett pågående uppdrag att upphandla, och införa, en ny skrivarlösning för hela landstinget. Upphandlingen är nu avslutad och införande av den upphandlade lösningen pågår.


Borlänge kommun

Borlänge kommun är Dalarnas största kommun. Staden fyller 70 år och har vuxit till 50 000 innevånare. Borlänge driver ett aktivt och brett utvecklingsarbete för ännu bättre service till kommuninnevånarna. B3 fick 2011 i uppdrag att medverka i detta arbete.

Kommunen bestämde 2011 att det fanns ett behov av att se över sin IT-organisation, främst utifrån behovet av att få ett bättre och effektivare samspel mellan verksamhetens krav och IT-organisationens leverans.

En ny IT-strategi och organisationsmodell

B3 Consulting Dalarna fick i uppdrag att projektleda ett projekt med syfte att:

* Arbeta fram ett förslag till IT-governance modell
* Föreslå en förvaltningsmodell inklusive roller
* Analys och förslag till framtida teknikplattform
* Föreslå en process för utvecklingsarbete

Efter ett omfattande kravinsamlingsarbete inom kommunkoncernens samtliga delar skedde genomförandet. Såväl utförande tjänstemän som ledningsgrupper deltog i arbetet. En strategi med förslag till ny lednings och styrningsmodell levererades och antogs av kommunen.

En dörr in!

Borlänge bedriver ett omfattande arbete i syfte att förenkla för medborgarna att få tillgång till kommunens service. B3 Consulting Dalarna fick 2011/12 i uppdrag att arbeta fram förslag till nya processer, regler och rutiner för detta.

Molntjänster och e-handlingar till politiken

Kommunen ville under 2012 utöka och förbättra möjligheterna för politiker att få tillgång till handlingar via ”nätet”. B3 fick i uppdrag att se över såväl tekniska som legala frågor för detta. Projektet levererade ett förslag för vidare införande.

Migrering!

Kommunens verksamhetssystem har under 2014/15 migrerats från den befintliga Novell-plattformen till en ny IT-plattform baserad på Microsoft. I det arbetet behövde man utföra ett antal konsolideringar och anpassningar i och kring systemen.

B3 Consulting Dalarna ledde arbetet med att samla in data samt kvalitetssäkra inför migrering av klient och serversystem då plattformen uppdaterades från Novell till Microsoft.


Clas Ohlson

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuds försäljning och service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson har ett brett sortiment inom Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, omsätter 7 miljarder kronor och har 4 700 anställda.

Clas Ohlson hade behov av stöd i ledningsarbetet i samband med release av en befintlig e-handelslösning och framtagande av en ny B2B-lösning.

Test och release av e-handelslösning

B3 Consulting Dalarna fick i uppdrag att samordna, leda och prioritera release av redan produktionsbefintlig e-handelslösning.

Framtagande av B2B lösning

B3 Consulting Dalarna ledde arbetet med framtagande och utveckling av ny B2B lösning för Clas Ohlson.

Stödprocesser för projekten

B3 Consulting Dalarna etablerade processer för projektets kravfångst, utveckling, test och leverans.

Plattform

E-handelslösningen och B2B lösningen använde Hybris som plattform.