VD har ordet


  

B3 Consulting Group fyller i dagarna femton år, och fortsätter att leverera lönsamhet under hög tillväxt. Typiskt för vår bransch tyngs tredje kvartalet av semestrar – likväl blev detta vårt bästa Q3 någonsin. 

Vi kan också fira Q3 2018 som det 60:e kvartalet i rad sedan bolagets grundande, med positiv lönsamhet under detta femtonde år i rad med kraftig tillväxt.  

Tillväxt ger skalfördelar
Bolagets tillväxt är fortsatt viktig för oss, och tjänar som bekräftelse på att vi har ett attraktionsvärde både i kund- och rekryteringsmarknad. Ökad kapacitet och leveransförmåga är viktiga kriterier för våra kunder, när de selekterar och prioriterar bland sina konsultpartners.

Tillväxt är också viktig ur ett aktieägarperspektiv: Ökad volym ger skalfördelar och möjliggör successivt ökande rörelsemarginaler. Detta illustreras under senaste kvartalet av att vårt rörelseresultat växer med 103 procent medan intäkterna växer med 16 procent. Detta är också fjärde kvartalet i rad som rörelseresultat växer betydligt fortare än intäkterna.

En kundmarknad i förändring
Drivkraften för vår utveckling är den förändringsvåg som präglar alla de branscher vi verkar i. Med digitalisering som gemensam nämnare, driver våra kunder innovation och effektivisering i syfte att öka sin konkurrenskraft, utveckla sina tjänster, förbättra kvalitet och kundupplevelser. Våra konsulter bidrar med energi och erfarenhet i förändrings- och utvecklingsarbete, som utredare, rådgivare, förändringsledare och teknikspecialister.

I vår strävan att leverera mer värde till kund, går vi alltmer mot leverans av team istället för enskilda specialister. Detta ligger också i fokus för nyaste tillskottet i B3-familjen, B3 Squadra som vi startade under kvartalet. Genom att tillhandahålla samkörda team med hög teknisk kompetens och effektivt arbetssätt, hjälper vi våra kunder att snabbare bli produktiva i sina utvecklingsprojekt. 

En utmanande rekryteringsmarknad
I en fortsatt het kundmarknad, präglad av stark efterfrågan, uppstår hård konkurrens i rekryteringsmarknaden om de bästa förmågorna. Med vårt fokus på gediget erfarna konsulter, och med de kvalitetskrav vi lägger på oss själva i vår rekrytering, är det med stolthet vi kan rapportera att vi under senaste året lyckats öka antalet medarbetare med 70 personer, eller 14 procent.

Med erfarenhet och energi som vårt signum, med ökad kapacitet och med nya leveransmodeller står vi väl rustade för att ta oss an nya och större utmaningar ute hos våra kunder.

Sven Uthorn