VD har ordet


  

B3 Consulting Group fortsätter 2018 med sitt bästa Q2 någonsin, både i intäkter och resultat. I en fortsatt stark kundmarknad växer vi intäkterna 24 procent, samtidigt som rörelseresultatet på 10,6 MSEK är det högsta vi uppnått under ett andra kvartal i bolagets 15-åriga historia. Vi går nu in i andra halvåret med 540 medarbetare, fler än någonsin och en ökning med 19 procent under senaste året.

Rekordresultatet till trots tyngs resultatmarginalen under andra kvartalet av framåtriktade satsningar, liksom under motsvarande period i fjol. Vi har under perioden bland annat rullat ut vår nya varumärkesplattform, vi anpassar strukturen i några av våra dotterbolag, vi har GDPR-anpassat våra processer och system, och vi investerar i nya verksamhetssystem – allt för att lägga grund för vår fortsatta utveckling.

B3-koncernen utvecklas nu väldigt snabbt. Detta tar vi tar som en bekräftelse på dels att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland duktiga konsulter, dels en fortsatt stark efterfrågan ute i marknaden efter strategisk rådgivning och förmåga att leda och stötta utveckling och effektivisering. Allt med hjälp av digital teknik och information.

Förutom att växa, har vi under de senaste åren kraftigt breddat vårt erbjudande kring strategi, ledning och styrning, digital kundupplevelse, informationshantering, beslutstöd och säkerhet – alltsammans nyckelkompetenser för att leda, lotsa och bistå våra kunder i digital omvandling, från idé till realisering och verksamhetsnytta. Det är vår avsikt att i växande grad ta rollen som digital partner till ledande företag och organisationer, med strävan att utforska alla de möjligheter digitalisering innebär, både till innovation och effektivisering.

Det är i det sammanhanget vi funnit för gott att ändra vårt namn till B3 Consulting Group, för att bättre spegla vår expanderade verksamhet och vår nya roll. Förledet ”B3” står för vår ständiga strävan att både vara, bli och åstadkomma någonting bättre, ”Consulting” är vår profession och affärsmodell, medan ”Group” speglar vår skepnad som ett kluster av vassa specialistbolag.

Vår nya identitet har mottagits väldigt väl bland våra kunder, som i allt mindre grad skiljer på ”IT” respektive ”verksamhet”, och i allt högre grad ser digital information och teknologi som möjliggörare för innovation, effektivisering och nya affärer.

Därav också vår devis ”Skapar möjligheter tillsammans”. Att skapa möjligheter tillsammans i team med våra kunder och med alla de spetskompetenser vi kan tillföra, i syfte att utforska digitaliseringens alla möjligheter, det är där vi har vår roll framöver och den stora potentialen att fortsätta vår framgångsresa för åren som kommer.

Sven Uthorn