07 maj 2018

B3IT redovisar per segment

Från och med 1 januari 2018 är B3ITs bolag uppdelade i fyra affärsområden för att bättre kunna utveckla tjänsterna och ta vara på affärsmöjligheter. Affärsområdesuppdelningen innebär också att den finansiella rapporteringen framgent sker med segmentsredovisning vad gäller intäkter och rörelseresultat.

I delårsrapporterna, med början för första kvartalet som publiceras den 9 maj, visas segmentsredovisningen uppdelad per:

  • Affärsområde Digital Management, med bolag som erbjuder verksamhetskonsulttjänster inom ett flertal områden, varav vissa branschspecifika
  • Affärsområde Digital Innovation, med verksamheter som har starkt utvecklingsfokus
  • Affärsområde Digital Infra, med bolag som erbjuder tjänster kring effektiv, säker, skalbar och tillgänglig infrastruktur
  • Affärsområde Nord, med geografiskt sammanhållna bolag, som har till uppgift att vidareutveckla verksamheten, förutom i Sundsvall med omnejd, även i Gävle/Dala-området och andra lokalmarknader längs Norrlandskusten

För att underlätta jämförelsen redovisas i bifogad fil historiska siffror för 2017 uppdelade per segment.


För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3it.se, tel 0727007082
Harriet Piscator, CFO,
harriet.piscator@b3it.se, tel 0703174799 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade över 490 medarbetare i december 2017. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se  

Bifogade filer
B3IT redovisar per segment