15 februari 2018

B3IT bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2017

B3IT Management AB (publ) offentliggör resultatet för januari – december 2017, torsdagen den 22 februari 2018 kl 08.00. Samma dag ges möjlighet att ta del av en presentation.

Torsdagen den 22 februari kl 09.00 ges en presentation av resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2017, via webb för investerare, analytiker och media, med VD och koncernchef Sven Uthorn samt CFO Harriet Piscator.

Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås via www.b3it.se/ir under rubriken ”Rapporter och presentationer”. Det finns även möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen.

Presentationen kan också nås via www.financialhearings.com 

För mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3it.se, 072-700 70 82

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade över 490 medarbetare per sista september 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Bifogade filer
B3IT bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2017