08 november 2018

Bästa Q3 någonsin i intäkter och resultat

”B3 Consulting Group fyller i dagarna femton år, och fortsätter att leverera lönsamhet under hög tillväxt. Vi kan också fira Q3 2018 som det 60:e kvartalet i rad sedan bolagets grundande med positiv lönsamhet under detta femtonde år i rad med kraftig tillväxt.” Sven Uthorn, VD och koncernchef. Läs hela VD-ordet i bifogad rapport.


This quarterly report will also be available in English. Please click on the English language icon on our website www.b3.se

Tredje kvartalet, juli - september 2018

  • Omsättningen uppgår till 150,5 (129,7) MSEK, vilket ger en tillväxt om 16,0 (29,6) procent  
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 7,9 (3,9) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 5,2 (3,0) procent 
  • Resultat efter skatt uppgår till 4,0 (1,5) MSEK 
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,39 (0,19) SEK 

Första nio månaderna, januari – september 2018

  • Omsättningen uppgår till 522,8 (431,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 21,2 (26,9) procent  
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 32,9 (17,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,3 (4,1) procent 
  • Resultat efter skatt uppgår till 20,0 (10,6) MSEK 
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,16 (1,38) SEK 

Ta del av hela rapporten i bifogad fil. 

En presentation av rapporten sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.  


För ytterligare information kontakta: 
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 500 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat på 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se  

Bifogade filer
Bästa Q3 någonsin i intäkter och resultat