04 december 2018

B3 kniper bronset vid SM i Employer Branding

B3 Consulting Group får utmärkelsen för sin satsning på wellness för alla medarbetare i bolaget, med temat ZEBROR OCH SOFFLIGGARE. 

Som ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag är det en ständig utmaning att hitta och attrahera nya medarbetare som passar in i bolagets kultur.

För att skapa en egen profil som sticker ut från de andra konsultbolagen valde B3 att göra en rejäl satsning på wellness, som startade redan 2010. Wellness är idag en del av bolagets DNA och en framgångsrik strategi som genererar ett starkt engagemang hos medarbetarna.

Fokus ligger på aktiviteter och träningsformer som är öppna för alla och som medarbetarna själva brinner för. Utgångspunkten är att alla medarbetare ska kunna delta efter sin förmåga och att alla prestationer värderas lika högt oavsett om det handlar om att ändra en stillasittande livsstil eller att genomföra en Ironman.

- För oss är wellness ett strategiskt affärsbeslut. Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskade sjukskrivningar, och till och med förbättrad hjärnkapacitet. Vi är övertygade om att människor som mår bra presterar bättre, och sprider mer energi, säger Tommy Sarenbrant, ansvarig för Employer Branding på B3 Consulting Group.

I samarbete med Power Woman har man tagit fram en egen kollektion av träningskläder som gett mycket hög synlighet överallt där man varit med och bilderna på "zebrorna" har fått en god spridning i sociala kanaler. Idag finns dessutom wellness-ambassadörer på varje ort där B3 har verksamhet, så att visionen verkligen realiseras och dessutom anpassas efter varje bolag och dess medarbetare. 

Motiveringen från Magnet Awards, som premierar Sveriges bästa kampanjer inom Employer Branding:

"Med ränderna i topp gjordes en elitsatsning i wellness på lagom nivå för alla – även kunder. Adrenalinstinn macho-tradition angreps med humor och inkluderande, självklart iklätt egen unisex-kollektion. Resultatet är imponernde, starkt kopplat mot kärnvärden och mätt och redovisat i skräddarsytt ROI."

För mera information, kontakta gärna:

Tommy Sarenbrant, Employer Branding Officer, B3 Consulting Group, Tel: 0732-018 009 E-post: tommy.sarenbrant@b3.se
Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group AB. Tel: 0708-993 670 E-post: sven.uthorn@b3.se
 

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 500 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat på 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se  

Bifogade filer
B3 kniper bronset vid SM i Employer Branding