Nyckeltal

563
MEDARBETARE
15
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
28%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

Flerårsöversikt

FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN (MSEK) IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014
Nettoomsättning 619,7 488,5 382,5 310,9
Omsättningstillväxt % 26,9% 27,7% 23,0% 36,5%
Organisk tillväxt % 7,9% 21,7% 14,0% 24,0%
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,5 44,1 37,7 28,4
Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)* 43,5 49,5 37,7 28,4
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) % 7,0% 9,0% 9,8% 9,1%
Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) %* 7,0% 10,1% 9,8% 9,1%
Rörelseresultat (EBIT) 36,8 38,7 33,1 25,1
Justerat rörelseresultat (EBIT)* 36,8 44,1 33,1 25,1
Rörelseresultat (EBIT) % 5,9% 7,9% 8,7% 8,1%
Justerat rörelseresultat (EBIT)%* 5,9% 9,0% 8,7% 8,1%
Soliditet % 31,7% 33,8% 22,0% 24,3%
Genomsnittligt antal anställda 428 331 276 249
Genomsnittligt antal medarbetare 448 367 288 245
Antal anställda per 31 dec 472 356 307 251
Antal medarbetare per 31 dec 493 374 322 258
Balansomslutning 349,4 256,5 179,6 143,7
Avkastning på eget kapital % 26,5% 43,4% 63,5% 65,3%
Vinst/aktie 3,29 3,54 3,62 2,75

* Justering avser noteringskostnader före skatt 2016 om 5,4 MSEK. För härledning av vissa nyckeltal, se bokslutskommuniké under menyn Rapporter och presentationer.