Styrelsen

Henrik Holm

Född 1964. Styrelseordförande sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande MYBW Office Management Gruppen Holding, PureLoad Software Group och Recall Capital Nordic. Styrelseledamot Ports Group och Founders Alliance.

UTBILDNING:
Ekonomi- och juridikstudier, Stockholms universitet. Delar av MBA-programmet, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet IT- och finansbranschen Norden och USA. Grundare, VD och styrelseordförande ProAct IT Group. Senaste 15 åren aktiv med styrelseuppdrag och egna investeringar i flertal noterade/onoterade bolag Norden samt USA. Medförfattare till flera böcker inom strategi och affärsplanering. Styrelseledamot Mangold, Precise Biometrics, 3L System och CMA Asset Management.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 1 JAN 2019:
Genom Henrik Holm Mgmt AB 19 250 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Alf Blomqvist

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande Destination Fjällen Sverige, styrelseledamot Scandinavian Enviro Systems, ledamot marknadsrådet Alternativa Aktiemarknaden.

UTBILDNING:
Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND: 
Aktieanalytiker Nordea, Handelsbanken, Carnegie. Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, chef Swedbank Corporate Finance, VD och styrelseledamot Ledstiernan, styrelseledamot Cision.

UTSKOTT:
Ordförande i revisionsutskottet.

INNEHAV 1 JAN 2019:
18 375 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Rune Nordlander

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande CombiQ, Neodev, Speedment och Sprint Bioscience. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden och HumanCap Nordic.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, KTH. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Partner och grundare Första Entreprenörsfonden, grundare och VD IT-konsultföretaget Endevo (ingår numera i Symbio), dotterbolags-VD och delägare Frontec.

UTSKOTT:
Ledamot i revisionsutskottet.

INNEHAV 1 JAN 2019:
Genom HumanCap Nordic AB 14 773 aktier.


Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD PerformancePotential, styrelseledamot Poolia och Optronic i Norden, styrelseledamot och interims-VD Springlife.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms universitet. Ledarskapsutbildning, IMD. 

BAKGRUND:
Försäljningschef Saven/TM Data, Executive Sales Microsoft, VD NetCenter, affärsområdeschef Tieto, VD Carlson Wagonlit, VD Hudson Norden. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC och Qtema samt styrelseledamot Softronic, Optronic Norden samt Poolia. Författare till bok om ledarskap.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 1 JAN 2019:
0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. Tf affärsområdeschef Digital Innovations.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 1 JAN 2019:
1 091 024 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

    

Koncernledning

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. Tf affärsområdeschef Digital Innovations.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 1 JAN 2019:
1 091 024 aktier inklusive genom Sven Uthorn AB.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Harriet Piscator

Född 1957. Ekonomi- och finanschef, CFO. Anställd sedan 2012. 

UTBILDNING:
Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs universitet.

BAKGRUND:
Över 20 år inom ABB i flertalet nyckelroller, senast CFO ABB-koncernen Sverige.

INNEHAV 1 JAN 2019:
37 600 aktier.

Jörgen Samuelsson

Född 1961. Tf affärsområdeschef Digital Management. VD B3 Sentensia. Anställd sedan 2017.

UTBILDNING:
Civilekonom, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
30 års erfarenhet från olika ledarroller, bland annat inom Nordea och ALMI Företagspartner. VD för Mynta Management & IT, Software Innovation Sverige och Sentensia Q. Verkat som managementkonsult, interimschef och rådgivare.

INNEHAV 1 JAN 2019:
0 aktier.

Martin Stenström

Född 1960. Affärsområdeschef Digital Infra. Anställd sedan 2018.

UTBILDNING:
Civilekonom, Karlstads universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla IT-tjänsteverksamheter, inklusive konsult-, drift- och förvaltningstjänster, bland annat som VD Axians AB i Sverige, VD Qbranch Väst och regionchef Dimension AB.

INNEHAV 1 JAN 2019:
400 aktier.

Patrik Norlander

Född 1973. Affärsområdeschef Nord. VD B3IT Norr sedan 2008. Anställd sedan 2005. 

UTBILDNING:
Lantmäteriingenjör, Mittuniversitetet.

BAKGRUND:
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 1 JAN 2019:
Genom PLINI AB 100 000 aktier.

Maria Beronius

Född 1973. Affärsutvecklingschef. Anställd sedan 2011. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.

BAKGRUND:
20 års erfarenhet av IT-konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 1 JAN 2019:
29 922 aktier.

Tommy Sarenbrant

Född 1971. Rekryteringschef och Employer Branding. Anställd sedan 2007. 

UTBILDNING:
Fil kand. International marketing respektive Computer information systems, Northern Arizona University.

BAKGRUND: 
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen med flera år inom konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 1 JAN 2019:
320 886 aktier inklusive genom Tommy Sarenbrant AB.

Rolf Kolmodin

Född 1955. Kommunikationschef. Anställd sedan 2013. 

UTBILDNING:
Fil kand. ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet. Diplomerad från IHR.

BAKGRUND:
Över 30 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, bland annat kommunikationschef Nobina, chef marknadskommunikation Sun Microsystems, egen konsultverksamhet inom produktutveckling och marknadsföring samt projektledare på reklambyrå.

INNEHAV 1 JAN 2019:
0 aktier.

Håkan Lindberg

Född 1962. Chef verksamhetsutveckling. Anställd sedan 2004. 

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk, Uppsala universitet och Stockholms universitet.

BAKGRUND:
Cirka 30 års erfarenhet av IT-branschen inom ledning, konsulting och utbildning, bland annat teknisk chef och konsultchef Sonera Sverige. Författare till böcker om telekommunikation och trådlös kommunikation.

INNEHAV 1 JAN 2019:
Genom Håkan Lindberg Intressenter AB 200 778 aktier.

Annette Björklund

Född 1968. Investor Relations, konsultbasis sedan 2016. 

UTBILDNING:
Företagsekonomi, Uppsala universitet. Entreprenörskap och affärsplanering, Luleå tekniska universitet. Information & PR, Berghs School of Communication. 

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av informations- och ledningsarbete från bland andra Nobel Biocare, Stena Recycling och KappAhl.

INNEHAV 1 JAN 2019:
3 600 aktier, inklusive närståendes.

    

Valberedning

Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Inför kommande årsstämma har en valberedning utsetts i enlighet med beslut om tillvägagångssätt fattat av B3s årsstämma den 15 maj 2018. Valberedningen består av Hans Didring, representant för Protector Forsikring ASA, Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB och Henrik Holm, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ). Valberedningen motsvarar därmed cirka 34 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3s valberedning kan göra det senast 28 februari 2019, med e-post till valberedning@b3.se eller med brev till B3 Consulting Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

    
    

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Marine Gesien som huvudansvarig revisor.


Ersättningspolicy