Styrelsen

Henrik Holm

Född 1964. Styrelseordförande sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande MYBW Office Management Gruppen Holding, PureLoad Software Group och Recall Capital Nordic. Styrelseledamot Ports Group och Founders Alliance.

UTBILDNING:
Ekonomi- och juridikstudier, Stockholms universitet. Delar av MBA-programmet, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Mångårig erfarenhet IT- och finansbranschen Norden och USA. Grundare, VD och styrelseordförande ProAct IT Group. Senaste 15 åren aktiv med styrelseuppdrag och egna investeringar i flertal noterade/onoterade bolag Norden samt USA. Medförfattare till flera böcker inom strategi och affärsplanering. Styrelseledamot Mangold, Precise Biometrics, 3L System och CMA Asset Management.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 1 JAN 2018:
Genom Henrik Holm Mgmt AB 19 250 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Alf Blomqvist

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande Destination Fjällen Sverige, styrelseledamot Scandinavian Enviro Systems, ledamot marknadsrådet Alternativa Aktiemarknaden.

UTBILDNING:
Handelshögskolan i Stockholm.

BAKGRUND: 
Aktieanalytiker Nordea, Handelsbanken, Carnegie. Head of Equity Capital Markets Carnegie Corporate Finance, chef Swedbank Corporate Finance, VD och styrelseledamot Ledstiernan, styrelseledamot Cision.

UTSKOTT:
Ordförande i revisionsutskottet.

INNEHAV 1 JAN 2018:
18 375 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Rune Nordlander

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012.

SYSSELSÄTTNING:
Styrelseordförande CombiQ, Neodev, Speedment och Sprint Bioscience. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden och HumanCap Nordic.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, KTH. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Partner och grundare Första Entreprenörsfonden, grundare och VD IT-konsultföretaget Endevo (ingår numera i Symbio), dotterbolags-VD och delägare Frontec.

UTSKOTT:
Ledamot i revisionsutskottet.

INNEHAV 1 JNA 2018:
Genom HumanCap Nordic AB 24 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Marika Skärvik

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017.

SYSSELSÄTTNING:
VD PerformancePotential, styrelseledamot Poolia och Optronic i Norden, styrelseledamot och interims-VD Springlife.

UTBILDNING:
Marknadsekonom, Berghs School of Communication. Studier i ekonomi och juridik, Stockholms universitet. Ledarskapsutbildning, IMD. 

BAKGRUND:
VD Hudson Norden, VD Carlson Wagonlit, affärsområdeschef Tieto, VD NetCenter, Executive Sales Microsoft, försäljningschef Saven/TM Data. Grundare Mentorius och PerformancePotential, styrelseordförande STCC och Qtema samt styrelseledamot Softronic. Författare till bok om ledarskap.

UTSKOTT:
Ledamot i ersättningsutskottet.

INNEHAV 1 JAN 2018:
0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. Tf affärsområdeschef Digital Innovations.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 1 JAN 2018:
Genom Sven Uthorn AB 1 072 524 aktier.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

    

Koncernledning

Sven Uthorn

Född 1956. Medgrundare, styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2003. Tf affärsområdeschef Digital Innovations.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola. Executive MBA, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Verksam i över 30 år i IT- och telekombranschen, bland annat marknadsdirektör för Norden samt senare Sales Director Sun Microsystems, VD Sonera Sverige, VD och koncernchef Dimension. Styrelseuppdrag i onoterade branschbolag samt styrelseordförande Phonera.

INNEHAV 1 JAN 2018:
Genom Sven Uthorn AB 1 072 524 aktier.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Harriet Piscator

Född 1957. Ekonomi- och finanschef, CFO. Anställd sedan 2012. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Civilekonom internationell ekonomi, Göteborgs universitet.

BAKGRUND:
Över 20 år inom ABB i flertalet nyckelroller, senast CFO ABB-koncernen Sverige.

INNEHAV 1 JAN 2018:
37 600 aktier.

Gunilla Bjerre

Född 1960. Affärsområdeschef Digital Management. Anställd sedan 2015. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Civilekonomexamen, Lunds universitet. 

BAKGRUND:
Cirka 30 års erfarenhet av konsult- och IT-branschen, bland annat flera nyckelpositioner inom Acando, senast executive vice president, samt VD för ett mindre programvaruföretag.

INNEHAV 1 JAN 2018:
43 300 aktier.

Martin Stenström

Född 1960. Affärsområdeschef Digital Infra sedan 2018. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Civilekonom, Karlstads universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av att bygga, leda och utveckla IT-tjänsteverksamheter, inklusive konsult-, drift- och förvaltningstjänster, bland annat som VD Axians AB i Sverige, VD Qbranch Väst och regionchef Dimension AB.

INNEHAV 1 JAN 2018:
400 aktier.

Patrik Norlander

Född 1973. Affärsområdeschef Nord. VD B3IT Norr sedan 2008. Anställd sedan 2005. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Lantmäteriingenjör, Mittuniversitetet.

BAKGRUND:
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV:
Genom PLINI AB 100 000 aktier.

Tommy Sarenbrant

Född 1971. Rekryteringschef och Employer Branding. Anställd sedan 2007. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Fil kand. International marketing respektive Computer information systems, Northern Arizona University.

BAKGRUND: 
Över 20 års erfarenhet av IT-branschen med flera år inom konsultbranschen, bland annat i ledande befattningar.

INNEHAV 1 JAN 2018:
Genom Tommy Sarenbrant AB 308 886 aktier.

Rolf Kolmodin

Född 1955. Kommunikationschef. Anställd sedan 2013. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Fil kand. ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet. Diplomerad från IHR.

BAKGRUND:
Över 30 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring, bland annat kommunikationschef Nobina, chef marknadskommunikation Sun Microsystems, egen konsultverksamhet inom produktutveckling och marknadsföring samt projektledare på reklambyrå.

INNEHAV 1 JAN 2018:
0 aktier.

Håkan Lindberg

Född 1962. Chef verksamhetsutveckling. Anställd sedan 2004. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Civilingenjörsexamen teknisk fysik samt studier i ekonomi och språk, Uppsala och Stockholm universitet.

BAKGRUND:
Cirka 30 års erfarenhet av IT-branschen inom
ledning, konsulting och utbildning, bland annat
teknisk chef och konsultchef Sonera Sverige.
Författare till böcker om telekommunikation och
trådlös kommunikation.

INNEHAV 1 JAN 2018:
Genom Håkan Lindberg Intressenter AB 200 778 aktier.

Annette Björklund

Född 1968. Ansvarig för IR-kommunikation på konsultbasis sedan 2016. Ingår i koncernledningen.

UTBILDNING:
Information & PR, Berghs School of Communication. Företagsekonomi, Uppsala universitet.

BAKGRUND:
Över 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete, bland annat projektledare på reklambyrå, marknadskommunikationsansvarig Nobel Biocare, kommunikationschef Stena Recycling, informationschef KappAhl.

INNEHAV 1 JAN 2018:
3 600 aktier, inklusive närståendes.

    

Valberedning

Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Aktieägare som önskar lämna förslag till B3s valberedning kan göra det senast 28 februari 2019, med e-post till valberedning@b3.se eller med brev till B3 Consulting Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

    
    

Revisorer

Bolagets revisor är KPMG, med Marine Gesien som huvudansvarig revisor.


Ersättningspolicy