Bolagsstämmor


Årsstämma för 2017 äger rum tisdagen den 15 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Kungsbron 2, Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 15.30. För anmälan se kallelse nedan.