Bolagsstämmor


Årsstämma för 2018 äger rum den 16 maj 2019 klockan 16.00 i B3s lokaler i Stockholm. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri.