B3 erbjuder konsulttjänster inom IT och Management. Sedan december 2016 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

B3 Consulting Group fyller i dagarna femton år, och fortsätter att leverera lönsamhet under hög tillväxt. Typiskt för vår bransch tyngs tredje kvartalet av semestrar – likväl blev detta vårt bästa Q3 någonsin. Vi kan också fira Q3 2018 som det 60...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Antal anställda 31 december

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014, 2016 EBITDA är inklusive noteringskostnader om 5 431 kSEK

2007-2017 årlig genomsnittlig tillväxt 28 procent (CAGR)

Nyckeltal

563
MEDARBETARE
15
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
28%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

IR-kontakter

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 20 01
rolf.kolmodin@b3.se