B3 erbjuder konsulttjänster inom IT och Management. Sedan december 2016 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

B3IT inleder 2018 med sitt bästa Q1 någonsin, både i intäkter och i resultat. I en fortsatt stark kundmarknad växer vi intäkterna 23 procent och resultatet 39 procent jämfört med samma period i fjol. Det ligger väl i linje med de modeller vi valt...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Antal anställda 31 december

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014, 2016 EBITDA är inklusive noteringskostnader om 5 431 kSEK

2007-2017 årlig genomsnittlig tillväxt 28 procent (CAGR)

Nyckeltal

530
MEDARBETARE
7,8%
RÖRELSEMARGINAL Q1-2018
22,9%
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT Q1-2018

IR-kontakter

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 20 01
rolf.kolmodin@b3.se