B3 erbjuder konsulttjänster inom IT och Management. Sedan december 2016 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

B3 Consulting Group fortsätter 2018 med sitt bästa Q2 någonsin, både i intäkter och resultat. I en fortsatt stark kundmarknad växer vi intäkterna 24 procent, samtidigt som rörelseresultatet på 10,6 MSEK är det högsta vi uppnått under ett andra kv...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Antal anställda 31 december

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014, 2016 EBITDA är inklusive noteringskostnader om 5 431 kSEK

2007-2017 årlig genomsnittlig tillväxt 28 procent (CAGR)

Nyckeltal

540
MEDARBETARE
15
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
28%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

IR-kontakter

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 20 01
rolf.kolmodin@b3.se