B3 Consulting Group

VD har ordet

Vi inleder 2019 med ett nytt bästa Q1 någonsin i företagets historia. Efter ett svagare Q4 ökar vi åter tillväxttakten till 18 procent, vilket tar oss till nya rekordnivån 217 MSEK. Även rörelseresultatet på 15,3 MSEK överträffar fjolårets. Rörel...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Medarbetare (t.o.m. 2013 anställda)

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014

2008-2018 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal

649
MEDARBETARE
15
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

IR-Kontakter

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 20 01
rolf.kolmodin@b3.se