B3 erbjuder konsulttjänster inom IT och Management. Sedan december 2016 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

2018 blev det bästa året hittills i B3s historia, med rekord i omsättning, resultat och antal medarbetare. Med det avslutar vi vårt 15:e tillväxtår i rad sedan bolagets start, och 61:a kvartalet i rad med positiv lönsamhet. Vi stänger året, med e...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Nettoomsättning, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Medarbetare (t.o.m. 2013 anställda)

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014

2008-2018 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal

609
MEDARBETARE
15
ÅR MED LÖNSAM TILLVÄXT
26%
ÅRLIG TILLVÄXT I SNITT (CAGR) SENASTE 10 ÅREN

IR-Kontakter

Sven Uthorn
VD B3 koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 47 99
harriet.piscator@b3.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 20 01
rolf.kolmodin@b3.se