Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Vi bryr oss

Pres4

Hållbara människor

På B3 ska allas erfarenheter uppskattas, olikheter respekteras och all energi tillvaratas på rätt sätt. Hållbara människor omfattar både individ och samhälle. Vi utbildar våra ledare i hållbart ledarskap, vi arbetar strategiskt med inkludering och vi prioriterar wellness på riktigt.

Quotation white(mindre, till Citat infobox)
Henrik C-Ulf J-Jenny S-Maria K

Vi utbildar för ett inkluderande, proaktivt och hälsofrämjande ledarskap

Hållbart ledarskap

Vi utbildar alla ledare i mångfald och jämställdhet, fördomsfri rekrytering och hur en ledare kan jobba med sitt eget och andras välmående. Innehållet i Hållbart ledarskap bygger på ett inkluderande, proaktivt och hälsofrämjande ledarskap med koppling till arbetsmiljö och andra viktiga områden.

Inkludering och mångfald

Olikheter skapar bättre kreativitet, innovation, engagemang, trivsel, välmående, prestation och resultat. På B3 vill vi att alla människor ska få förutsättningar och möjligheter att verka på lika premisser. Därför strävar vi som arbetsgivare efter att skapa lika förutsättningar för alla, oavsett bakgrund. Vi driver ett eget inkluderingsnätverk och alla medarbetare bjuds kontinuerligt in till träffar för att lära mer, inspireras och diskutera jämställdhet, mångfald och olikheter. Bakom nätverket finns ett inkluderingsråd bestående av personer från flera av våra specialistbolag. Rådet arbetar med B3s olika processer utifrån ett inkluderingsperspektiv och med frågeställningar kring vad vi kan göra annorlunda och bättre för att bli en så medveten arbetsgivare och arbetsplats som möjligt.

Kvinna vid laptop
Redigera Lowres
rpa
Quotation white(mindre, till Citat infobox)
Cykel team

 Vårt mål är en stark och positiv kultur kring våra medarbetares hälsa

Wellness

Vi tror att medarbetare som mår bra, presterar bra och vill vara engagerade kollegor och goda medmänniskor. Vårt Wellness-koncept samlar vi under namnet Team B3 med fokus på gemenskap, wellness och balans i livet. Team B3 bidrar stort till vårt Employer Brand och vårt helhetstänk kring ett hållbart arbetsliv.

B3s wellnessmål är en stark och positiv kultur kring medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa med ett helhetstänk kring hållbarhet och arbetsliv. Team B3 innehåller en bredd av motion, wellness, kultur och kompetensutveckling.

Syftet är att genom deltagande i Team B3 uppnå en hälsosam balans i livet. I vårt wellness-begrepp ligger mer än idrottsutövande och fysisk hälsa. Wellness för oss på B3 är också att våra medarbetare erbjuds och initierar aktiviteter som inspirerar och stimulerar välmående.

Kontakta oss