HÅLLBARHET

Vi bryr oss om världen och varandra

Vårt främsta bidrag till en mer hållbar värld sker genom det arbete vi utför i våra kundprojekt. Men vi driver även flera andra initiativ. B3 vill vara ett bolag med goda relationer till samhället och med en positiv påverkan på människor och miljö. Här berättar vi mer vad vi gör för ett hållbart samhälle, hållbara människor och affärer.

Hållbart samhälle

B3 verkar för en frisk miljö och ett gott samhälle. Vi arbetar mot våra miljömål och samarbetar med flera organisationer för att bidra till en hållbar värld.

Hållbara människor

Hållbara människor omfattar både individ och samhälle. Vi utbildar våra ledare i hållbart ledarskap, vi arbetar strategiskt med inkludering och vi prioriterar wellness på riktigt.

Hållbara affärer

B3s viktigaste bidrag till en bättre värld är att hjälpa våra kunder att nyttja digitaliseringens fulla potential.

B3s mål inom hållbarhet

B3 strävar efter att vara ett etiskt och transparent bolag med goda relationer till samhället och med en positiv påverkan på människor och miljö. Det enskilt största bidraget till en mer hållbar värld sker genom bolagets tjänster.

B3 hållbarhetsmål är i korthet att:

  • Erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö samt att medverka till en god regional och global miljö.
  • Kartlägga bolagets miljöpåverkan med målet att årligen minska klimatpåverkan per anställd.
  • Medverka i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan.
  • Ta aktiv hänsyn till hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön.

Läs vidare i vår hållbarhetsredovisning för 2023 Pdf, 1.4 MB.

Anders Nilsson

Hör gärna av dig för mer information

Katarina Lundqvist
Kommunikationschef

katarina.lundqvist@b3.se
0722-16 11 00