Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Verksamhetsutveckling & management

Invecklad utveckling?

Ditt mål är ständig förbättring. Att bli långsiktigt konkurrenskraftig och framgångsrik i en föränderlig värld. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter för dig och ditt bolag. Och det är här som B3 kommer in.

I en digital värld ska människan stå i centrum så att alla kan dra nytta av de möjligheter som tekniken ger. Men att få en organisation att jobba på ett nytt och bättre sätt kräver mer än bara en fungerade digital plattform. Det behövs verksamhetsutveckling, digital transformation, förändringsledning och beslutsstöd. Fyra viktiga komponenter som vi stöttar dig med. Saker som egentligen inte handlar om teknik men som är helt avgörande för resultatet.

Kommuner, myndigheter, bank och finans, vård och omsorg samt telekomsektorn är några exempel på branscher vi kan på våra fem fingrar. Oavsett organisation, funktion eller utmaning hjälper vi dig och din organsiation att nå era uppsatta mål.

Våra experter hjälper dig inom bland annat digital transformation, förändringsledning, sourcing/upphandling, Business Intelligence, Customer Experience, informationssäkerhet och Information Management.

Kontakta oss
Case startsida

Vi stöttar dig inom:

Digitalisering som möjliggörare

Vilka möjligheter finns för din organisation? Vi sätter oss snabbt in i de utmaningar du står inför och tillsammans skapar vi digitala lösningar som fungerar och ger effekt.

Kunden i centrum

Låt oss hjälpa dig med dagens och framtidens kundmöten - oberoende av kanal. Vi stöttar dig från tidiga faser med strategi och målbild till att leda förändringen i mål.

Ledning & styrning

Vi hjälper dig att driva förändring och skapa hållbara lösningar, från tidiga faser till genomförande, effekthemtaging och förändrade beteenden. Med siktet inställt på affärsnytta säkerställer vi att rätt beslut fattas längs vägen.

Optimering & effektivisering

Hur får du ut mest av din satsning? Vilka delar kan förbättras? Vad ger bäst effekt? Vi hjälper dig att förfina arbetssätt för en mer nyttoskapande digital verksamhet.

Datadrivna verksamhetsbeslut

Datadrivet arbetssätt och smartare verksamhetsanalys kräver intelligenta analytiska modeller och moderna Big data lösningar. Vi stöttar dig från strategisk rådgivning, val av lösningar, informations- och datamodellering till implementation.

Strategi & arkitektur

Tillsammans säkerställer vi att verksamhetens mål och strategier understöds genom arkitektur och struktur för en långsiktigt effektiv och snabbfotad informationsförsörjning.

Upphandling

Vi hjälper dig hela vägen genom upphandlingen, från förstudie till införande, förändringsledning och anskafftning. Vi har djup kompetens inom både privat och offentlig sektor.

Informations-säkerhet

Hur skyddar du din information? Och hur skapar du tillgänglighet? Vi kan stötta dig inom infomationshantering och information management och vi säkerställer att du uppfyller legala krav.

Agila arbetssätt

Vi har stor erfarenhet och utvecklar kontinuerligt våra färdigheter för att möta ditt behov av agila arbetssätt. Vi kan även utbilda och stödja din organisation vid övergången mot agila arbetssätt.

Kontakta gärna mig för mer information

Jörgen Samuelsson

Kontakta oss