Sitevision marketplace

Open ePlatform för Sociala medier

Integrera Sitevision med Open ePlatform för enklare hantering av e-tjänster. Spara tid och få kontroll över er information.

Optimera din webbplats med en smidig integration med Open ePlatform. Med denna integration kan du automatiskt hämta och visa information från Open ePlatform.

Med integration mot Open ePlatform kan du automatiskt hämta:

 • alla e-tjänster
 • e-tjänster ur en specifik kategori
 • de mest använda e-tjänsterna eller
 • information om en enskild e-tjänst

Ställ in utseendet på din e-tjänstesida genom att använda ert webbplattstema. Enkelt och anpassningsbart.

Genom att integrera Open ePlatform undviker du dubbelpublicering, du kan uppdatera allt på en och samma sida på er webb. Förändringar i Open ePlatform speglas automatiskt på er webbs e-tjänstesida.

Så här sätter du upp modulen

Inställningar 1

1. Peka ut er API-URL (adress) till e-tjänsterna
2. Klicka på "Hämta e-tjänster"

Inställningar 2

3. Här kan du välja 4 olika alternativ vad du vill ska visas ut på webbplatsen.

a. Alla e-tjänster: Alla e-tjänster, kategoriserade efter egna era kategorier, listas ut.

b. E-tjänster inom kategori: Alla e-tjänsterna ifrån en specifik kategori listas ut.

c. De mest använda e-tjänsterna: De mest använda e-tjänster listas ut utan hänsyn till kategorier.

d. Specifik e-tjänst: En specifik e-tjänst visas ut med all information om e-tjänsten.

4. I listningen för e-tjänsterna kan du välja om de inaktiva (oftast märkt med "disabled" i Open ePlatform) ska visas eller inte.

5. Utseende: Här varierar inställningarna lite beroende på vilket val du gjorde på steg nummer 3.

Tips: Vill man visa skillnad på bakgrundsplattorna på de aktiva och inaktiva så väljer man olika bakgrundsplattor på dessa här.

Rubriknivåer kan ställas in på de olika textsektionerna i listningarna och även formatmallar kan ställas in här.

Beskrivningen kan kortas ner med ett specifikt antal tecken och även hur många e-tjänster som ska visas per rad beroende på hur mycket utrymme ni har på webbplatsen eller om det ska vara anpassat för mobilanvändare och liknande scenarion.

Inställningar 3

Tema-inställningar

Inställningar för utseendet vid val av:

 • Alla e-tjänster
 • E-tjänster inom kategori
 • De mest använda e-tjänsterna
 1. Aktiva e-tjänster: Inställning väljer vilken typ av block som ska visas i listningen utav e-tjänsterna. Blocktyper följer delen av temat som ligger under Webbplatsinställningar/Tema/Blockfärger
 2. Inaktiva e-tjänster: Inställningen följer samma som punkt 1.
 3. Rubriksnivå kategori: Här väljs vilken typ av HTML-element som rubriken för varje kategori ska ha för semantiken ska kunna följas. (Denna inställning används bara vid val av "Alla e-tjänster")
 4. Formatmall kategori: Denna inställningen gör att utseendet på texten för rubriken följer den valda formatmallen. (Denna inställning används bara vid val av "Alla e-tjänster")
 5. Rubriksnivå e-tjänst: Här väljs vilken typ av HTML-element som rubriken för varje e-tjänst ska ha för semantiken ska kunna följas.
 6. Formatmall e-tjänst: Denna inställningen gör att utseendet på texten för rubriken följer den valda formatmallen.
 7. Maxlängd på beskrivning: Inställningen styr antal tecken som visas utav beskrivningen i varje e-tjänst. Är beskrivningen längre än de inställda antalet så kortas den av och "..." visas efter texten.
 8. Visa ikon för e-tjänst: Inställningen styr om ikonen ska visas i varje e-tjänst eller inte.
Listningsutseende

Inställningar för utseendet vid val av specifik tjänst

 1. Visa ikon för e-tjänst: Inställningen styr om ikonen ska visas i e-tjänsten eller inte.
 2. Knappar: Knapparnas utseende och beteende utgår helt ifrån webbplatsens inställningar i temat.
  2.1. Knapptext: Innehållstexten i knappen
  2.2. Knapptyp: Bakgrundsfärgen, textfärgen och beteendet hämtas ifrån webbplatsens tema under sektionen Elementfärger - knappar, brickor m.m.
  2.3. Knappstorlek: Storlek på knappen är enligt Envisions knappstorlekar på knappar som
  visas i bilden nedan
  2.4. Knappikon: Peka ut en bild ifrån bildarkivet på en ikon om ni vill visa en sådan på knappen
Utseende för specifik e-tjänst

Behöver du hjälp?

Support

Mejla till sitevision@b3.se om du har frågor eller om du behöver hjälp med modulen.