Specialistområde

Apputveckling

Allt du behöver är en idé. Våra team med specialistkunskap inom iOS, Android och cross plattform är med på hela resan, från koncept och design till utveckling och förvaltning.

Cybersäkerhet

Leveransmodeller för varje steg av utvecklingen

Vi levererar specialistkunskap i hela processen inom apputveckling. Vi stöttar er från att ni får en idé, till att göra en förstudie, för att sedan ta fram ett koncept och en design till utveckling och förvaltning av appen. Till våra kunder idag levererar vi både hela team av apputvecklare likväl som vissa efterfrågar enstaka konsulter som kan komma in i olika faser av ett projekt med specialistkunskap. Med vår långa erfarenhet säkerställer vi att ditt appprojekt får rätt stöd i varje fas, oavsett om du behöver en heltäckande lösning eller punktinsatser av specialister. Har du en idé så hjälper vi på B3 dig att förverkliga den.

Vi kan den senaste tekniken

Vårt team av apputvecklare är specialister på de senaste ramverken och teknologierna för både iOS och Android. För iOS-utveckling har vi kunskap inom Swift, SwiftUI och Combine medan vi inom Android jobbar med Kotlin och Jetpack Compose. För cross-plattformutveckling erbjuder vi lösningar inom Flutter, Dart och React Native. Vår kompetens inom iOS, Android och cross plattform täcker alla stadier av processen, från produktstrategi och design till utveckling och förvaltning.

Kompetenser inom mobil apputveckling


Vi har specialister inom iOS-utveckling som skapar eleganta och högpresterande applikationer för Apple-enheter. Våra experter använder de senaste verktygen och ramverken för att säkerställa att dina iOS-appar är snabba, säkra och användarvänliga.

Våra specialister inom Android-utveckling utvecklar robusta och skalbara applikationer för Android-enheter. Genom att använda de senaste teknologierna och bästa praxis inom Android-ekosystemet, levererar vi appar som fungerar sömlöst på en mängd olika enheter och versioner, vilket säkerställer bred kompatibilitet och hög prestanda.


Vi har specialister inom Flutter som skapar högkvalitativa, plattformsoberoende applikationer. Med Flutter kan vi utveckla applikationer som fungerar lika bra på både iOS och Android, vilket minskar utvecklingstiden och kostnaderna. Våra experter säkerställer att dina Flutter-appar är snabba, responsiva och visuellt tilltalande, vilket ger en enhetlig användarupplevelse över alla plattformar.

Anders Nilsson

Hör gärna av dig för mer information

Camilla Landén, VD B3 Mobile

camilla.landen@b3.se
070 222 13 32