Specialistområden

Systemutveckling

Systemutveckling är nyckeln till att skapa effektiva och robusta IT-system som driver företag framåt. Med en bred kompetens från kravspecifikation till driftsättning, säkerställer våra systemutvecklare att varje lösning är skräddarsydd för att möta era användarers behov och bolagets interna mål.

Cybersäkerhet

En partner inom systemutveckling

Inom B3-koncernen finns en bred kompetens inom digital transformation med 25 specialistbolag specialiserade inom olika områden. Med flera av bolagen specialiserade på systemutveckling har vi alla typer av specialister inom systemutveckling, som t.ex. frontend-, backend-, apputvecklare, UX- & UI-designers och devOps-ingengörer. Våra kunder finns inom många olika branscher, från myndigheter till många bolag inom bank- och finansbranschen. Vi levererar både enskilda konsulter som stöttar upp era team eller hela digitala agila team som levererar projekt hela vägen från idé till förvaltning.

SÅ HÄR HJÄLPER VI VÅRA KUNDER

Tjänster vi levererar inom Systemutveckling

Ett urval av vad vi erbjuder inom Systemutveckling

För att undvika misslyckade projekt är det avgörande att förstå de verkliga behoven. Vi hjälper er att formulera tydliga krav som skapar transparens och förståelse i organisationen. Vår support omfattar granskning av kravspecifikationer, nulägesanalys och förbättringsförslag av kravprocessen, samt coaching och kurser i agil kravhantering. Med strukturerad kravhantering kan ni planera bättre, följa upp resultat och mäta framsteg.

För att säkerställa att din systemutveckling blir framgångsrik erbjuder vi expertis inom lösningsarkitektur. Vi hjälper till att designa skalbara och effektiva system som uppfyller både nuvarande och framtida behov. Våra arkitekter analyserar verksamhetskrav och tekniska förutsättningar för att skapa en robust arkitektur. Vi stödjer hela processen, från koncept till implementation, och ser till att alla delar av systemet integreras sömlöst. Med vår hjälp får ni en genomtänkt och hållbar lösning som maximerar prestanda och flexibilitet.


För att säkerställa att ett system uppfyller förväntningarna, kvalitetssäkrar vi genom att analysera och utvärdera risker från flera perspektiv. Våra testare använder både kritiskt tänkande och automationslösningar. Vi erbjuder testledning, utvecklar teststrategier, väljer rätt verktyg för testautomatisering och sätter upp testautomation för att optimera kvaliteten.

För att säkerställa att olika system fungerar sömlöst tillsammans erbjuder vi expertis inom integrationer. Vi hjälper er att koppla samman era system och applikationer för att skapa en enhetlig och effektiv IT-miljö. Våra specialister analyserar era behov och designar integrationslösningar som optimerar dataflöden och processer. Vi stödjer er genom hela integrationsprocessen, från planering och utveckling till implementering och underhåll. Med vår hjälp kan ni säkerställa att era system kommunicerar effektivt, vilket förbättrar verksamhetens effektivitet och minskar risken för fel.

Anders Nilsson

Hör gärna av dig för mer information

Anders Nilsson, affärsområdeschef

anders.nilsson@b3.se
070-944 72 91