Specialistområde

Ledning & styrning

Vi är med från start till mål. Vi hjälper er att skapa värde genom digtalisering. Våra operativa managementkonsulter är specialister på att driva och leda digital transformation, från strategi till projekt, initiativ och strömmar.

Cybersäkerhet

Vår verkygslåda är digital

Vi är strateger, agila ledare och digitala specialister som stärker våra kunders konkurrenskraft. Med över 20 års erfarenhet av att utveckla kundresor och digitala tjänster är vi experter på att genomföra förändring och skapa nytta.


Strategi och rådgivning

Våra seniora konsulter hjälper er att identifiera och skapa förutsättningar för affärsnytta genom digitalisering. Detta sker genom:

 • Digital strategi
 • Strategisk rådgivning
 • Strategiutveckling
 • Affärsutveckling och innovation
 • AI-strategi

Projektledning och agil ledning

B3 hjälper er att gå från idé till verklighet med fokus på affärsnytta och lärande. Våra erfarna specialister hjälper kunder med uppdrag som:

 • Teknisk projektledning
 • Agil projektledning
 • Produktägare
 • Förvaltningsledning
 • Programledning

Verksamhetsutveckling och effektivisering

På B3 hjälper vi kunder att realisera potential till förbättring och effektivisering. Våra erfarna konsulter analyserar era affärsmässiga, organisatoriska och tekniska förutsättningar. Vi ger förslag på möjliga lösningar och hjälper er att genomföra prioriterade initiativ inom digitalisering.

 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Ledningsstöd
 • Kravledning & kravanalys

Interim management

Våra erfarna ledare och specialister kan snabbt träda in och stötta er verksamhet under övergångsperioder som säkerställer kontinuitet, stabilitet och effektivitet genom att tillhandahålla temporära ledningsresurser som driver både förändring och förbättring. Vi har hjälpt många företag med kort varsel och våra interim managers är specialister på att hantera komplexa utmaningar och leverera resultat.

Anders Nilsson

Hör gärna av dig för mer information

Peter Svenonius, Kundansvarig B3 Business Transformation

Peter.svenonius@b3.se
0701 90 20 30