Specialistområde

Omvandla data till framgång

Med kompetenser inom avancerad datahantering och analys hjälper vi företag och organisationer att omvandla rådata till värdefulla insikter och affärsmöjligheter.

Cybersäkerhet

Hur vi kan hjälpa er

Vi stöttar upp i befintliga projekt, erbjuder teamlösningar med erfarna konsulter samt tillhandahåller enskilda specialistkonsulter. Oavsett era behov har vi expertisen för att leverera pålitliga och effektiva lösningar. Låt oss hjälpa er att utnyttja kraften i era data för att nå nya höjder.


Business Intelligence

Vi hjälper er att öka era möjligheter till framgång genom att samla in, analysera och sedan presentera affärsdata som på ett sätt stöttar er i ert beslutsfattande. Våra lösningar säkerställer snabb och effektiv tillgång till användbar information, samt optimerar databearbetningsprocesser för att spara tid och kostnader, vilket frigör resurser för andra viktiga områden inom ert företag.

Machine Learning

Machine Learning handlar om att datorer ska kunna upptäcka mönster och dra slutsatser från stora mängder data, för att sedan kunna fatta intelligenta förutsägelser eller beslut. Det minskar chansningar och förbättrar beslutsprocesser för ökad konkurrensförmåga. Genom att omvandla resultat, slutsatser och mönster till konkreta åtgärder skapar vi på B3 värde för ert företag, oavsett var ni idag befinner i er processen.

RPA

Våra konsulter på B3 hjälper er med att ta de rätta besluten och välja de rätta verktygen för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. Detta kan vara användbart inom t.ex. fakturahantering, dataregistrering och kundtjänstärenden. Med B3 som partner stöttar vi er mot att bli ett mer insiktsfullt och effektivt företag.

Advanced Analytics

Tänk er att kunna förutse framtida trender, att ni får möjligheten att fatta bättre beslut baserade på data och på så sätta kan optimera era affärsprocesser och samtidigt minska riskerna. Genom avancerade vi hjälpa er att göra prediktioner, identifiera mönster och samtidgt generera rekommendationer. Våra lösningar inom Advanced Analytics hjälper er att utveckla prediktiva modeller som förutser framtida händelser och beteenden, vilket ger er en konkurrensfördel genom att kunna planera och agera proaktivt. Genom att omvandla komplex data till handlingsbara insikter, kan ni förbättra era affärsstrategier och optimera er verksamhet för långsiktig framgång.

Plattformar vi har spetskompetens inom

Vi hjälper er gärna med implementering, migrering, datavisualisering, utbildning, strategisk rådgivning, säkerhet och skräddarsydd utveckling i några av de mest populära plattformarna

Utnyttja Microsofts ledande verktyg för affärsanalys med interaktiva och dynamiska dashboards. Våra Power BI-lösningar optimeras för maximal prestanda och användarvänlighet, vilket ger en djupare förståelse av era affärsdata.

Utnyttja kraften i Qliks plattform för att skapa interaktiva och responsiva dataanalyser. Våra lösningar är skräddarsydda för att möta specifika affärsbehov och säkerställa maximalt värde av era Qlik-implementationer.