Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

medlemsorganisationer

Digitalisering för ökad medlemsnytta

Att leda utvecklingsarbetet för en organisation som finns till för sina medlemmar ställer krav på kontinuerlig utveckling av medlemsnyttan. Vad är värdet att vara med just i din organisation? Genom digitala kanaler kan du skräddarsy kommunikationen och skapa mer lojala medlemmar. Vi hjälper dig med de rätta verktygen.

Det digitala mötet blir allt viktigare och gör att medlemmarna kan utföra sina ärenden när det passar och med bibehållen effektivitet. B3 jobbar idag med 30-talet medlemsorganisationer och bistår med allt ifrån strategisk rådgivning till att flytta infrastrukturen till molnet.

Ramavtal svenska kyrkan
Göteborg medarbetare20

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

I vilka kanaler når du dina medlemmar?

I takt med att digitaliseringen ökar växer förväntningarna från både medlemmar och medarbetare, exempelvis när det gäller självservice, kurser och årsmöten. Vi hjälper dig att både välja och införa nya kanaler för att effektivt hantera kommunikationen med medlemmarna och leverera nya tjänster på ett smidigt sätt.

Skapa träffsäkra analyser och prognoser, skräddarsy informationen för rätt målgrupp och automatisera kommunikationen för mer lojala medlemmar. Med ett datadrivet arbetssätt är det möjligt och möjligheterna är många.

Minimera väntetider och effektivisera mötet med medlemmarna. Genom att överlåta administrationen till RPA, processautomatisering, för medlemsansökningar och ersättningsärenden kan varje ärende hanteras på mindre än 10% av den normala tiden, utan misstag.

Digitaliseringen skapar nya krav och förväntningar från medlemmar och medarbetare men möjliggör också nya tjänster. En agil organisation, där varje medarbetares potential tas tillvara, blir också en mer attraktiv arbetsgivare. Krävs en ny digital strategi, nya tjänster, optimerade processer, tvärfunktionella team? Situationen avgör. Vi stöttar er resa mot morgondagens organisation.

Medlemsorganisationer är ofta stora och spridda vad gäller antal medlemmar och geografisk placering. Med Microsoft Teams och Microsoft 365 för vi er samman och med moderna verktyg blir det lätt att kommunicera och samarbeta oavsett tid och rum. Vi hjälper er från strategi till implementering och utbildning så att ni kan utnyttja tjänsterna fullt ut.

Kontakta oss