Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

media & underhållning

Upplevelsen i centrum

När målet är att erbjuda en upplevelse kommer digitala lösningar att spela en avgörande roll, både före och under en aktivitet, men även efteråt. Detta gäller oavsett om det är nöjesfältet, sportarenan eller museet du vill locka besökarna till.

Vi hjälper dig att säkerställa en kundupplevelse som driver tillväxt och stärker relationen till ditt varumärke. I en tid där innehåll färdas allt snabbare mellan människor blir en medveten strategi för social marknadsföring en viktig konkurrensfördel.

Ramavtal svenska kyrkan
Kollegor vid ett bord.

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Upplevelsen i centrum även i mobilen

Vi är prisbelönta för att skapa snabba digitala upplevelser i världsklass som ökar konverteringen. Arbetet utgår från kunskap om era kunder och vi stöttar hela vägen med strategi, design, utveckling, lansering och optimering. Målet är alltid att säkerställa att era kunder är såpass nöjda att de återkommer till er.

Jobba strategiskt i alla kanaler

Med rätt innehåll och tjänster kommer digitala plattformar kunna stärka den fysiska upplevelsen. Det kan handla om att korta ner köer, erbjuda guider, underlätta transaktioner eller samla minnen. Vi hjälper er att både ta fram idéerna och förverkliga dem.

Genom att använda data smart och effektivt, kan helt nya möjligheter öppnas. Besöksmönster kan kartläggas, erbjudanden skräddarsys efter målgrupp, för att nämna något. Tillsammans med er utforskar vi allt från nya sätt att arbeta till nya tjänster som kan skapas av data som redan finns på plats.

Organisera för värdeskapande

Den globala pandemin har utmanat branschen och för att komma ut som en vinnare krävs förmågan att snabbt kunna forma nya tjänster och koncept. Innovationsförmågan är och kommer vara avgörande under lång tid framöver. Vi har vanan att stötta organisationer med att skapa strukturer och flöden som tar tillvara varje medarbetares potential.

Kontakta gärna mig för mer information

Andreas Eriksson

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT

Kontakta oss