Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Framtidens kundmöte

Framtidens kundmöte

Ett bra kundmöte startar ofta med ett genuint intresse för vad som underlättar och effektiviserar dina kunders vardag. Förväntningarna höjs i takt med att nya aktörer lanserar tjänster som visar hur smidigt det kan vara att genomföra ett köp eller hantera ett ärende.

Det finns mycket att vinna på att driva kanalutvecklingen utifrån ett kundfokus. En smart kanalstrategi för ökad självservice sänker kostnaderna och ger samtidigt användaren möjlighet att agera på sina egna villkor. Vi startar ofta uppdrag med att kartlägga kundresan när tjänster ska utformas eller förbättras.

rpa
Jobba digitalt

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Kundinsikter och kundresor

Det finns ett stort värde med att jobba systematisk med kundinsikter. Det ger underlag för nya utvecklingsområden och input till löpande prioriteringar. Värdet av att ha en gemensam intern förståelse är hög och den skapas bäst genom att ställa frågor direkt till dina kunder.

Design av nya digitala tjänster

Med en effektiv kanalstrategi kan du utvecka skräddarsydda tjänster som ger kunderna möjlighet att utföra sina ärenden när det passar. Och det säkerställer hög kvalitet i alla steg.

Kundorienterad organisation

En bra kundupplevelse är ofta resultatet av en organisation där kundfokus syns i både tydliga värderingar och styrning. Men det är också viktigt att skapa förutsättningar för att erbjuda en bra kundupplevelse genom flera kanaler och interna avdelningar som blir involverade.

Framtidssäkrad kanalstrategi

Det skapas helt nya arenor och ekosystem där beslut fattas och transaktioner genomförs. Att ta ett strategiskT grepp om hur ett företags erbjudande exponeras och i vilka kanaler som interaktionerna ska ske är avgörande för erbjuda ett högt kundvärde och en konkurrenskraftig verksamhet. Vi hjälper dig hela vägen från analys och strategiska vägval till genomförandeplanen.

Tillgänglig och effektiv kundservice

Att organisera och hantera stora volymer av kundinteraktioner är en utmaning. Vi har erfarenhet från uppdrag hos flera stora kundtjänstverksamheter - ofta globala - där målet har varit värdeskapande snarare en kostnadsjakt. Digitaliseringen har erbjudit både nya kanaler som ska hanteras men även nya verktyg som ger snabba träffsäkra svar och avlastar verksamheten.

Kontakta gärna mig för mer information

Fredrik Dolléus

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT

Kontakta oss