Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Digital Transformation

Digital transformation

Att anpassa sig till nya förutsättningar är idag inte ett val, utan en förutsättning. Kravet från kunder och medborgare på enkelhet, delaktighet och effektivitet ökar hela tiden. Personer i ledningsroller måste ha djupare förståelse för vad en digital förändringsresa innebär, hur den ska drivas och framförallt varför det inte går att låta bli. B3 är din partner från start till nytta.

Digital transformation handlar om att bygga en förändringssmart organisation som kan nyttja fördelarna med digitalisering i en snabbrörlig kontext. Ledningen måste skapa förutsättningar för att nyttja digitaliseringen för att utveckla verksamheten, öka effektiviteten och arbeta systematiskt med innovationsarbetet. De måste också ha förmågan att prioritera det som skapar störst nytta.

miljöbild
Niclas, Lidia

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Skapa ledningsinsikt

Du får hjälp med att ta fram de hörnflaggor som ska fungera som ledstjärnor i transformationen. Vi stöttar ledning och nyckelpersoner i förmågor, förhållningssätt och metoder som krävs för att bygga en förändringssmart organisation. Utgångspunkten är ofta ändrade affärsmodeller möjliggjorda av digitalisering

Hitta vägen

Med vårt stöd formuleras en flexibel strategi med fokus på att kunna utföra och utforska parallellt med en tydligt prioriterad roadmap som leder hela vägen till nya arbetssätt och hemtagna effekter

Coaching

Din verksamhet får stöd, såväl grupper som individer i deras förändringsresa.

Agera agenter för förändring

Du får stöd med de roller som behövs för att driva förändring. Det kan vara som verksamhetsutvecklare, facilitatorer, produktledare, program- eller projektledare.


Styr och led transformationer

Vi driver transformationer genom att utveckla processer och roller såväl som införande av nya digitala stöd. Vi bygger upp och förändrar Agila PMO (APMO) och Portföljkontor.

Tydliggör målbilder

Vi agerar verksamhetsutvecklare, analytiker och arkitekter för att formulera en tydlig målbild med definierade nyttor. Allt för att säkra värdeskapande.

Anpassa plattformen

Teknik är en viktig katalysator för förändring. Värde skapas endast av teknik när det löser ett verkligt kund- eller affärsproblem.

Effektivisera verksamheten

Förändringsinitiativ fokuserar ofta på förbättrad kundupplevelse och olika kanaler men det finns också stora vinster i moderna BackOffice-funktioner. Digitalisering har betydande potential att driva effektiviteten i den interna affärsverksamheten.

Kontakta gärna mig för mer information

Anders Bergman

Kontakta oss