Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Workshop

Microsoft 365 Copilot Workshop

Är du redo att utforska hur Microsoft 365 Copilot kan hjälpa ditt företag? Hos B3 specialiserar vi oss på att göra M365 Copilot till en naturlig del av dina befintliga affärsprocesser. Genom vår interaktiva workshop erbjuder vi en djupgående inblick i hur Copilots AI-funktionalitet och integration med verktyg som Teams och Office-sviten kan öka ditt företags produktivitet, effektivitet och innovation.

__

INNEHÅLL

Introduktion & live-demo

Översikt och introduktion

  • Detaljerad översikt av Microsoft 365 Copilot. Våra experter guidar dig genom dess förmågor och hur det kan revolutionera ditt arbete.

Live-demo

  • Upplev Copilot i praktiken med en live-demonstration. Se hur det kan automatisera uppgifter, generera insikter och förbättra beslutsfattandet i realtid.

Tekniska krav & säkerhet

Förstå tekniska och säkerhetsmässiga förutsättningar

  • Lär dig om de tekniska och säkerhetsmässiga kraven för att implementera och maximera nyttan av Copilot i din organisation.

Anpassning till er miljö och förutsättningar

  • Få insikter om hur du förbereder din IT-infrastruktur och anpassar interna processer för en smidig implementation.

nyckelintressenter & användarscenarion

Engagera rätt personer

  • Identifiera viktiga intressenter i din organisation som kommer att vara viktiga för införandet av Copilot.

Prioritera use cases

  • Definiera och prioritera de mest relevanta användarscenarierna som kommer att ge störst värde för din organisation.
Almi
Alenio
Gapanalys

organisation förändringspotential

Kartlägg förändringsresan

  • Vi hjälper dig att bedöma din organisations förändringsmässiga förutsättningar samt utforma en praktisk och verklighetsförankrad plan för införandet av Copilot.

Användaradoption

  • Användaradoption är nyckeln i förändringsprocessen. Genom tidigt engagemang, utbildning och kontinuerlig support säkerställs ett smidigt införande av Copilot, där medarbetarna snabbt blir bekväma med de nya verktygen och processerna

Etablera grunden för en framgångsrik framtid

  • Vi utforskar hur Copilot kan bidra till ytterligare innovation och effektivitet i er verksamhet.

Vill du veta mer kring workshopen och hur B3 kan stötta er organisation?

Kontakta oss