Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Data driven Company

Det datadrivna företaget

Konkurrensen hårdnar och de som kan använda sin data drar ifrån. Det datadrivna företaget får fördelar hela vägen från beslutsstöd och kostnadsbesparingar till att kunna sjösätta arbetssätt och affärsmodeller som tidigare inte varit möjliga. Data är det nya guldet. Har ditt företag råd att inte vara datadrivet?

Vi hjälper våra kunder genom hela resan med ett datadrivet arbetssätt, från att ta tillvara sin data och lagra den till att använda data för att skapa affärsfördelar. Våra kunder fördelar sig mellan de som börjar sin datadrivna resa till de som ligger i den absoluta framkanten med AI-baserade lösningar för att härleda dolda insikter. Helt nya möjligheter och tjänster ser för första gången dagens ljus när vi tar tillvara värdet, accelererat av tekniker som AI, IoT, Big Data och automatisering.

it-leverabtor-almi
Datadriven Company

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

AI & Big Data Strategy

De flesta förstår det stora värdet i datan. Men det är inte självklart vad som ska lagras och varför. Hur ska stora datamängder användas på sikt, exempelvis inom Artificiell Intelligens eller automatisering? Tas inte datan tillvara riskerar du att hamna i ett underläge i framtiden. På B3 hjälper vi dig både med dina affärsmässiga och praktiska datastrategier och data governance, inklusive strategier för ML Ops och ML lifecycle.

Dataplattform & Säkerhet

Vår metodik hjälper dig att få din data säker, kvalitetssäkrad och användbar – en förutsättning för att fullt kunna låsa upp det fulla värdet. Moderna lösningsmönster säkerställer att data lagras och hanteras på ett kostnadseffektivt sätt med optimal flexibilitet.

Datadriven effektivisering

Genom att använda datan smart, finns enorma möjligheter till ökad produktivitet, effektivare processer och att spara såväl pengar som tid, exempelvis vid processanalys, operativa dashboards, komplex optimering och automatisering.

Advanced Analytics

När du har en idé eller hypotes som kräver avancerad dataanalys för att validera, är det ofta svårt att från början veta vilken kompetens som behövs. Våra data scientists kan hjälpa dig med expertis och moderna analys- och AI-verktyg. Självklart hjälper vi dig att paketera resultaten på ett visuellt tilltalande och pedagogiskt sätt.

BI & datadrivet beslutsfattande

Du får hjälp att lokalisera, paketera och presentera data så att den är lättillgänglig, underlättar beslutsfattande och leder till önskade styreffekter. Vi tror på att utveckla verksamhetsnära och iterativt, eftersom ett datadrivet arbetssätt ofta innebär förändrade processer och samverkansformer som påverkar många i organisationen.

Innovation ur data

Vi hjälper dig att utforska potentialen i din data och har lång erfarenhet av innovationsarbete. Tillsammans identifierar vi nya potentiella intäktsströmmar från databaserade tjänster.

Microsoft 365 Copilot är en helt integrerad lösning som inkluderar allt du behöver för att effektivt och smidigt hantera dina arbetsuppgifter. Det inkluderar Office-programmen som Word, Excel, PowerPoint och Outlook, men också en rad andra funktioner som OneDrive, Teams och SharePoint. Allt är samlat på en plattform, vilket gör det mycket enkelt att navigera och använda.

Kontakta gärna mig för mer information

Christian Lauritzen

Kontakta oss