Branschområde

Generativ AI för medlemsorganisationer

Vi hjälper medlemsorganisationer att ta nästa steg på AI-resan. Genom att inspirera, genomföra workshops, hålla utbildningar och driva projekt hjälper vi er skapa ökad nytta för medlemmar och frigöra tid för medarbetare.

Cybersäkerhet
Hur långt har svenska medlemsorganisationer kommit med Generativ AI? Ladda ner vår rapport för att se resultaten
Anders Nilsson

Inspirationsföreläsning

Låt oss visa och berätta om de senaste verktygen och trenderna för att öka er förståelse för hur generativ AI kan användas inom er medlemsorganisation.

Workshop

Ni får chansen att prompta och använda de senaste AI-verktygen för praktisk erfarenhet. Kan göras allmänt i ledningsgruppen, eller anpassat för en funktion eller situation.

Redo för AI

Vi analyserar organisationens AI-mognad, utbildar era medarbetare och identifierar möjligheter där generativ AI kan användas, samt ger förslag på hur ni kan realisera nyttan.

AI-strategi och vision

Våra seniora konsulter på B3 ökar förståelsen för hur AI kan användas i er medlemsorganisation, utvecklar en långsiktig intern AI-strategi och analyserar verksamhetsstyrning med AI. Vi identifierar vilka krav AI ställer på er just er organisation och vilka möjligheter som finns för att optimera processer och arbetsflöden, så att AI blir en integrerad del av ert dagliga arbete och samtidigt skapar medlemsnytta.

Ökad personlig produktivitet för medarbetare

Med effektiva prompts i ChatGPT och andra AI-agenter hjälper vi t.ex. projektledare och medlemsrådgivare att bli mer effektiva. Vi visar hur generativ-AI kan användas för medarbetare i hela organisationen och vad som behövs för att dra nytta av tekniken. När nya AI-verktyg som M365 Copilot ska introduceras och implementeras etablerar vi kompetenscenter och utbildar era medarbetare.

Implementering av generativ AI i er verksamhet

Tillsammans utforskar vi nya idéer och ser i vilka projekt generativ AI kan användas och skapa riktigt värde för er medlemsorganisation. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi identifiera vilka processer hos er där generativ AI kan effektivisera och förbättra verksamheten. För nya AI-projekt får ni experthandledning i både projektledning och implementering. Tillsammans ser vi till att ni implementerar AI i er organisation på ett säkert sätt som skapar engagemang och värde för både medlemmar och medarbetare.Vår undersökning visar hur långt svenska medlemsorganisationer har kommit med Generativ AI.

Ladda ner vår kostnadsfria 18-sidiga rapport och upptäck hur långt svenska medlemsorganisationer har kommit med Generativ AI. Läs om olika användningsområden och få konkreta tips för att ta nästa steg på er AI-resa idag. Ta del av värdefulla insikter och förbered er organisation för framtiden med Generativ AI.


Anders Nilsson

Hör gärna av dig för mer information

Peter Svenonius, Kundansvarig B3 Business Transformation

Peter.svenonius@b3.se
0701 90 20 30