Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Bank, finans & försäkring

Möt morgondagens utmaningar

Genom tidiga satsningar på innovation, integration och automatisering av verksamhetsprocesser har bank, finans och försäkring legat i digitaliseringens framkant. Men spelplanen har blivit ännu tuffare med nya uppstickare, skärpta lagkrav och förändrade digitala kundbeteenden. Är din organisation rustad för framtiden?

Specialistkompetens inom branschen tillsammans med djup expertkunskap inom IT gör bank, finans och försäkring till ett av våra specialistområden. Med stort fokus på tillgänglighet och säkerhet hjälper vi dig som vill möta framtiden med konkurrenskraftiga affärsmodeller, effektiva processer och moderna plattformar.

Whiteboard bild
Anna och AC

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Operativ förändringsledning inom finans

Ingen undgår det starka förändringstryck som råder idag. Alla organisationer behöver stärka sina förmågor för att inte bli omsprungna. Vi har verksamhetskunnandet och erfarenheten som krävs för att leda ett framgångsrikt förändringsarbete inom bank, finans och försäkring. Du får stöttning inom både traditionella arbetssätt och agila arbetsmetoder. Tillsammans väljer vi det arbetssätt som passar bäst för organisationen och situationen.

Compliance & regelverk

Hur säkerställer styrelse och ledning att intern styrning och kontroll är effektiv och att externa krav följs? Med god affärsförståelse och ett strukturerat angreppssätt hjälper vi dig som kund att uppfylla kraven med fokus på informationskvalitet och operativ effektivitet. Vi har erfarenhet från många regelverksprojekt inom branschen såsom SEPA, Basel, AML, Fatca, Mifid, Solvency.

Arkitektur

Tillsammans säkerställer vi att din verksamhets mål och strategier understöds genom arkitektur och struktur för en långsiktigt effektiv och snabbfotad informationsförsörjning. Vi har expertis i hela spannet från övergripande Enterprisearkitektur, via informationsarkitektur till mer IT-nära delar som domän- och lösningsarkitektur

Verksamhetsutveckling och kravhantering

Oavsett om du vill beskriva din verksamhet som förmågor eller processer finns ett stort värde i att ha ett dokumenterat nuläge i form av ett gemensamt landskap över verksamheten med relevanta informationsmodeller. Vi arbetar efter etablerade angreppssätt avseende verksamhetsutveckling och kravhantering för att säkerställa verksamhetens effektivitet och förändringsförmåga.

Information Management

Kraven på verksamhetens informationsförsörjning ökar hela tiden. Säkerhetsaspekterna blir mer rigorösa och påföljderna vid bristande kvalitet blir högre. Information Management är en strukturerad ansats för att ge verksamheten stöd att äga och styra informationen som den värdefulla tillgång den är. Strävan är att nå ett dokumenterat nuläge som gör att förändringsarbetet blir enklare och att informationssäkerhet utförs som en integrerad del i det normala kravarbetet.

Utveckling & teknik

Inom branschen ställs stora krav på informationskvalitet, tillgänglighet och säkerhet. Vi har många konsulter med expertis inom de på marknaden mest förekommande utvecklingsmiljöer och teknikplattformar. För dig inom bankindustrin har vi även relevanta specialiseringar inom exempelvis robotisering och Cloud Transition.

HÖR GÄRNA AV dig för mer information

vd b3 visab consulting

Susanne Nordvall

VD B3 Financial Consulting

Anna Abrahamsson Hägg

Kontakta oss