Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Agil Transformation

Agil Transformation

Att anpassa sig till nya förutsättningar är idag inte ett val, utan en förutsättning. Omvärlden förändras snabbt och agil transformation handlar om att bygga en förändringssmart organisation som kan nyttja fördelarna med en snabbrörlig kontext.

Det innebär att skapa strukturer och flöden som stärker innovationskraften, ger flexibilitet och fokuserar på ett kontinuerligt värdeskapande utifrån kunders och medborgares behov. Behöver du hjälp att förflytta din organisation till ett läge där tvärfunktionella team är utgångspunkten för värdeskapande och där grundpulsen är innovation genom iteration? Tillsammans med våra kunder utvecklar vi genom att testa hypoteser, bygga förmåga, lära och utvärdera på vägen mot den förändringskompetenta organisationen.

B3 Automate
Kragga-0732

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Ledningsinsikt - agilt mindset

Du får hjälp med att ta fram de hörnflaggor som ska fungera som ledstjärnor i transformationen. Vi tränar ledning och nyckelpersoner i förmågor, förhållningssätt och metoder som krävs för att bygga en förändringssmart organisation.

Hitta vägen

Vi formulerar en flexibel strategi med fokus på att kunna utföra och utforska parallellt med en roadmap som leder hela vägen till ett förändrat beteende.

Agil coaching

Vi bygger en "playbook" som sätter spelreglerna för din organisation. Tillsammans tränar vi förhållningssätt och metoder och underlättar kunskapsöverföringen mellan olika team och strömmar.

Hur ser spelplanen ut?

Full effekt av ett agilt arbetssätt får vi först när hela organisationen samspelar effektivt i kritiska gränssnitt. Du får hjälp med att utveckla processer och arbetssätt med målbilden att hela din organisation ska vara värdeströmsbaserad och agera utifrån en gemensam playbook.

Agil utveckling

Vi driver transformationen till agilt arbetssätt genom att utveckla processer och roller och träna din organisation i metoder och verktyg.

Agenter för förändring

Vi tar de roller som behövs för att stödja din organisation i förflyttningen. Det kan vara som coach, facilitator eller speaking partner vid viktiga vägskäl.

Kontakta gärna mig för mer information

Anders Bergman

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT

Kontakta oss