Exempel på kunduppdrag

Vi har erfarenhet av stora, komplexa och internationella projekt där vår verksamhetskompetens har varit avgörande för resultaten.

Regelverk hos storbank

Vi har specialistkompetens inom regelverk där vi hos en svensk storbank projektleder IFRS-implementeringen samt utför kravanalys inom Mifid2.

Företagsstyrning hos finansinstitut

Vi skapar effektiv intern styrning och kontroll i syfte att säkerställa att verksamheten når sina mål, hanterar risker och möter regelverkskrav. Arbetet bedrivs efter en strukturerad arbetsmodell där vi samlar olika aktiviteter och initiativ som pågår.

Digitalisering hos kapitalförvaltare

Vi leder den digitala transformationen i flera länder hos en ledande kapitalförvaltare.

Global implementering hos stor industrikund

Vi ansvarar för global implementering och skötsel av betalmetoden ”Supply Chain Finance” avseende finans, processer och IT för ett av bolagets affärsområden.

Vi levererar värde

Vi bygger gärna långsiktiga relationer med fokus på värdeskapande och partnerskap.

Som oberoende konsulter bidrar vi med nya perspektiv i strategiarbetet. Vår gedigna erfarenhet av liknande projekt hos marknadens ledande aktörer inom bank, finans och försäkring leder till ett konkret genomförandestöd i alla steg i processen.

Exempel på roller

I de flesta av våra konsultuppdrag tar vi ledande roller som bland annat managementkonsulter, verksamhetsprojektledare, kravledare och testledare.

Typiskt för våra seniora konsulter är att man har minst 10 års erfarenhet inom branschen. Det här innebär en fördel i att snabbt sätta sig in i nya problemområden, bygga förtroende samt aktivt bidra till projektets framgång.

 

Karin Elgquist Magnergård

Contact

Karin Elgquist Magnergård

VD B3 Financial Consulting

karin.magnergard@b3.se

Tel: 070-383 28 00

Kontor: Stockholm