Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

White Paper

Bild digital transformation

De digitala framgångsfaktorerna

Hur driver man framgångsrika Digitala Transformationsprojekt och hur undviker man fallgropar och felsteg?

B3 Consulting Group har gjort en studie på temat och fångat upp framgångsexempel och erfarenheter från ett antal företag och verksamheter.

I rapporten tar vi fasta på de specifika verksamhetsfrågorna och hur man säkerställer framgång ur ett verksamhets- och ledningsperspektiv.

En sammanfattad version av rapporten finns att läsa i detta white paper.

B3 whitepaper om Digital Transformation Pdf, 2.1 MB.

Kontakta oss