Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

B3 Cloud

Molnbild2

Din partner på resan till molnet

Många organisationer har redan tagit klivet till molnet och drar nytta av fördelar som effektivare samarbetsytor, ett mer enhetligt samarbetssätt, ökad säkerhet samt lägre serverkostnader. Är det din tur nu? B3s experter stöttar dig genom implementationens alla steg.

Upptäck möjligheterna med en modern molnplattform

Vi hjälper dig genom hela processen, från analys av verksamhetsbehov till val av tekniska lösningar – med att planera, flytta och löpande optimera. Målet är att du ska få en trygg digital plattform som lägger grunden för förbättrade och nya affärer. Med andra ord, enkel och säker styrning med rätt teknik.

Med B3 som digital partner får du en samarbetspartner där lösningar skapas för att passa dina behov och den nya digitala ekonomin, med krav på ständiga förändringar, skalbarhet och kostnadskontroll. Med vår långa kompetens och erfarenhet kan du med trygghet utveckla din verksamhet och samtidigt dra nytta av möjligheterna i molnet.

ramavtal fk
Sandra CS
Verksamhetsutveckling

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT

casefilm

__

Resan till molnet för SSG Standard Solutions Group

Våra experter hjälper dig på resan till molnet med fem steg

1. Strategi

En genomtänkt strategi lägger grunden för en lyckad molnresa. I denna fas handlar det om att skapa en vision, fastställa syftet, analysera förutsättningarna och skapa delaktighet inom organisationen.

2. Planering

När grunden är lagd är det dags att börja planera. Denna fas handlar om inventering, riskhantering, att se över kostnader, kartlägga organisationen samt att sätt upp ramarna för ett pilotprojekt.

3. Utformning

I detta steg är det dags att se över styrning, säkerhet, lagar och förordningaarkitektur, samt att anpassa arkitektur, applikationer m.m. för att skapa bästa förutsättningar för din organisation.

4. Förflyttning

Under förflyttningfasen handlar mycket om optimering, applikationsanalys, förändrings- och förbättringsledning samt att säkerställa att flytten går så smidigt som möjligt.

5. Hantering

Förflyttningen är gjord och plattformen är etablerad. Nu handlar det om att styra, driva och övervaka så att allt fungerar smidigt. Samt att stödja organisationen i det nya arbetssättet.

Kontakta oss