Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Spendrups pressbild

Ökad tydlighet i Spendrups nya e-handel ska ge kunderna en tryggare och bättre köpresa

Rebel and Bird hjälper Spendrups att skapa en förbättrad e-handelsupplevelse genom ett tydligare fokus på kundens behov och drivkrafter. Dessa insikter kombineras med en helt ny design som andas Spendrups kärnvärde ”Välkommen in”.

Trygghet ger ökad nyttjande- och konverteringsgrad av modernisering

Spendrups önskade förbättra och utveckla sin e-handel för B2B-kunder och vände sig till Rebel and Bird för att påbörja ett insiktsarbete. Genom att lyssna på kundernas behov ville Spendrups skapa en tydligare e-handel som ger kunden en tryggare och bättre köpresa, vilket i slutändan också höjer kundnöjdheten. Många av Spendrups kunder hade sedan tidigare använt möjligheten att beställa sina varor online, men både nyttjandegraden och konverteringsgraden hade tillväxtpotential.

Arbete med tjänstedesign

Rebel and Bird har lång erfarenhet av att jobba med tjänstedesign. Processer och metoder som är vedertagna utgör grunden i arbetet för att hitta de förbättringsområden som ger störst effekt, både genom att tillgodose kundbehoven och affärsbehoven. Genom kvalitativa kundintervjuer identifierade Rebel and Bird kundresan, kundbehoven och drivkrafterna. I workshops tillsammans med Spendrups skapades sedan innovativa förbättringsförslag med maximal nytta som i sin tur lade grunden för den nya designen.

Slutleveransen i den första fasen av samarbetet blev en illustrerad kundresa med värdefulla insikter samt förslag på en ny design. Designen banar väg för ökad konvertering genom att göra valet av ersättningsprodukter enklare och genom att otydligheter rätas ut tidigt under köpresan. Ett annat uppenbart resultat av arbetet är att den nya designen skapar en ökad kännedom om Spendrups hela sortiment. Arbetet lade grunden för ett fortsatt utvecklings- och implementationsprojekt och Rebel and Bird fick förtroendet att ta projektet vidare vilket påbörjades vid årsskiftet 2022/2023. Arbetet med att bygga morgondagens kundvänliga e-handel är nu igång.

 

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon
Andreas Eriksson

KONTAKTA MIG GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Andreas Eriksson

andreas.eriksson@rebelandbird.com
070-311 86 22

Kontakta oss