Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Naturvetarna

Molnbaserat verksamhetssystem för Naturvetarna

B3 har utvecklat ett nytt verksamhetssystem åt fackförbundet Naturvetarna. Med Dynamics 365 som grund har B3 byggt en framtidssäker lösning som stöder verksamhetens behov, lägger grunden för ett effektivare arbetssätt och dessutom reducerar personberoenden. Genom en förflyttning till molnet med Microsoft Azure har Naturvetarna även fått en flexibel och skalbar IT-miljö med stor utvecklingspotential och hög säkerhet.


Naturvetarna är ett fackförbund för 34 000 medlemmar som hittar lösningar på samhällets utmaningar och tar fram morgondagens innovationer. Förbundet hade tidigare ett föråldrat affärssystem som drogs med flertalet problem och begränsningar.

Med en konkurrenskraftig budget och på kort tid har B3 bytt ut Naturvetarnas befintliga lösning och utvecklat ett modernt affärssystem i Microsoft Dynamics 365. Parallellt har B3 även genomfört en Cloud Transition och lyft Naturvetarnas hela infrastruktur med alla applikationer till molnet med löpande support. Därtill har B3 också fått ansvaret för Cloud Operations med att hantera Naturvetarnas nätverk och drift av brandväggar, vilket lägger grunden för en säker IT-miljö.

Det nya verksamhetssystemet kommer att effektivisera arbetet och ge stora tidsbesparingar. Säkerheten har stärkts upp och personberoenden reducerats. Därtill har Naturvetarna fått en framtidssäkrad lösning genom den molnbaserade lösningen i Dynamics 365 och en löpande prenumeration som kontinuerligt uppdateras gällande funktion och buggrättningar. En förflyttning av samtliga servrar från marken till molnet med Microsoft Azure lägger även grunden för att kunna driva en innovativ verksamhet med stor flexibilitet.

— Naturvetarna har nu en ny molnbaserad och framtidsanpassad IT infrastruktur samt ett verksamhetssystem som minimerar komplexiteten, höjer säkerheten och möjliggör nya integrationer och funktioner. Vi ser att Naturvetarna kommer kunna leverera större kundnytta till våra medlemmar med det nya verksamhetssystemet och dess integrationer samt förbättra arbetssituationen för våra användare. Det är en resa med förbättringar, och tillsammans med B3 har vi kommit långt på kort tid, säger Martin Löfgren, IT-ansvarig Naturvetarna.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss