Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Lärarförbundet

Skräddarsydd medlemskommunikation för Lärarförbundet genom Marketing Automation

Målgruppsanpassad digital kommunikation med fokus på att öka medlemslojaliteten. Det är målbilden när Lärarförbundet utvecklar sin marknadsföring genom Marketing Automation med hjälp av B3.


Bakgrund

Lärarförbundet ett fackligt professionsförbund med över 234 000 medlemmar från skolans alla delar, från gymnasielärare till förskolelärare med flera. Precis som för andra medlemsorganisationer är konkurrensen om medlemmarna hård och det är det viktigt att få dem att känna värde av sitt medlemskap. Behoven för Lärarförbundets medlemmar skiljer sig dock åt, dels mellan deras olika inriktningar, men också beroende på ålder, hur länge man har varit medlem m.m. För att bättre kunna skräddarsy kommunikationen, målgruppsanpassa erbjudanden och engagera medlemmarna ville Lärarförbundet använda sig av kraften som finns i Markering Automation - automatiserad och riktad marknadsföring baserad på medlemmens behov och beteende.

Uppdrag

Lärarförbundet hade sedan tidigare en plattform för Marketing Automation, som de nu ville komma igång och nyttja på bästa sätt. Genom systemet kan man distribuera individuellt anpassat innehåll för att fånga medlemmarnas intresse, men också anpassa budskapen utifrån data om mottagarens beteende. Dessutom går det att göra så kallade A/B-tester, en metod där man skapar två varianter av ett utskick och jämför mot varandra, för att få reda på vilken som presterar bäst. B3 har stöttat förbundet på hela resan, från att upptäcka möjligheterna med den digitala plattformen och utveckla nya arbetssätt, till att bygga upp segment och kampanjer i systemet, genomföra A/B tester och finnas med som tekniskt stöd.

Resultat

Sedan Lärarförbundet börjat jobba med Marketing Automation visar statistiken tydligt att öppningsgraden på mail har ökat och att fler klickar på länkar i mailen. Det har även skett en ökad konvertering i kampanjer som syftar till att generera nya medlemmar. Istället att sända ut samma budskap till alla, skapar Lärarförbundet nu utskick som engagerar medlemmarna med träffsäker kommunikation som bättre möter deras behov. Den nya plattformen sparar också tid genom automatiserade arbetssätt, dessutom går det att få ut intressant statistik och värdefulla insikter från systemet. Det går även att koppla detta till ett resultat med högre avkastning på investering. Nu har Lärarförbundet en modern plattform och effektiva arbetssätt på plats för att öka medlemslojaliteten genom skräddarsydd marknadsföring.

— Behovet av väletablerade system och processer för automatiserad marknadsföring har ökat kraftigt de senaste åren och rätt uppsatt ger Marketing Automation stora möjligheter till att öka konverteringsgraden av leads samt lojalisering av kunder. Det har varit spännande att få vara med och hjälpa Lärarförbundet att digitalisera sin kommunikation och målgruppsanpassa budskapen, säger Patrick Boström, Seniorkonsult inom digital försäljning och Marketing Automation, B3.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss