Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Solpaneler

Digitaliserad kundportal ger effektiviserad energianvändning

Bättre visualisering av kundernas elförbrukning och en uppmuntran till egenförsörjning av el. Det är några av vinsterna när Rebel and Bird hjälper Öresundskraft att utveckla nya digitala tjänster. Dessutom tillkommer en hållbarhetsvinst när kunderna kan få förslag på hur de kan bli mer resurssnåla och effektivisera sin energianvändning.

Öresundskraft är ett energibolag i Nordvästra Skåne. Verksamheten är inriktad på försäljning och distribution av energi men även försäljning av infrastruktur för bredband och servicetjänster till konsumenter och företag. Rebel and Bird har i samarbetet med Öresundskraft både byggt en ny extern webbplats för alla av bolagets målgrupper och en kundportal där befintliga kunder kan logga in och få en överblick av sin elförbrukning. Målsättningen med arbetet har varit att förenkla användarresorna och fokusera på det som är viktigt. Resultatet är en snabbare och enklare användarupplevelse som har ökat kundnöjdheten.


Vi är på en spännande resa där vi vill göra en grundlig digitalisering av vår verksamhet och samtidigt bygga kundupplevelse i världsklass. Vi valde Rebel och Bird och B3 som partner på vår resa och känslan är att vi är på en utmärkt väg. I vår utveckling arbetar vi smidiga och kunddrivna och den första feedbacken från våra kunder är mycket positiv.

KONSUMENTCHEF ÖRESUNDSKRAFT

Sedan fem år tillbaka finns det lagkrav på att alla elkunder ska kunna se sin elförbrukning, men Öresundskraft ville ta det ett steg längre. Med den nya kundportalen ger Öresundskraft kunderna möjlighet att få en bättre överblick över sin egen förbrukning av fjärrvärme, el, gas genom nya funktioner som att kunna se energiförbrukningen över dygnet, illustrera förbrukningen med grafer etc. Dessutom finns det en inbyggd analysmotor som ger förslag på hur man kan minska sin elförbrukning och gör det möjligt att jämföra förbrukningen mot tidigare perioder som en morot att bli mer resurseffektiv.

En annan nyhet som Rebel and Bird utvecklat är att kunder som har valt att investera i vindkraft eller solpaneler, kan se sin överskottsproduktion som går ut på elnätet, dvs det man inte själv förbrukar. Idag har Öresundskraft ca 200 kunder med egen elproduktion, men det finns ett stort och växande intresse. Med bättre tjänster och tydlighet i vilka vinster en egenproduktion kan ge hoppas man kunna öka antalet självförsörjande ytterligare vilket i förlängningen också bidrar till ökad hållbarhet.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss