Effektiv kund- och medlemshantering för FAR

Effektiv kund- och medlemshantering. FAR har med stöd av B3 framgångsrikt genomfört en digital transformation som har framtidssäkrat deras verksamhet och lagt grunden för fortsatt innovation och tillväxt.

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online. För att möta framtidens krav och öka sin innovationsförmåga, beslutade FAR att genomföra en omfattande förändring av sina system och processer.

Utmaning och insats

Det som triggade igång förändringen var ett gammalt system som inte längre var framtidssäkert och en önskan att öka innovationstakten inom organisationen.

B3 bidrog med en djupgående analys av verksamhetsprocesser och beslutsunderlag, och etablerade en komplett lösning baserad på Dynamics 365 online som anpassades efter FAR specifika behov.

Resultat

 • Effektivare processer och minskat personberoende
  Implementeringen har lett till effektivare arbetsprocesser och minskat beroendet av enskilda personer.
 • Framtidssäkert system
  Med ett system som kontinuerligt uppdateras med ny funktionalitet är FAR nu bättre rustat för framtiden.
 • Ökad relevans i marknadsföringen
  Den nya lösningen har gjort det möjligt för FAR att nå ut mer effektivt till sin målgrupp.
 • Modernt stöd för kursförsäljning och administration
  De nya verktygen stödjer FAR utbildningsverksamhet på ett modernt och effektivt sätt.