Digital konsultationsremiss till svenska vården

InfoSolutions önskade utveckla en tjänst för att effektivisera kommunikation inom vården. De vände sig till B3 Health, och med teamleverans bestående av flera olika kompetenser samt ett förtroendefullt kundsamarbete kunde InfoSolutions hösten 2022 lansera en nationell tjänst där digital hantering av remisser och svar mellan vårdgivare möjliggjorts.

Tre år i rad fram till 2021 fick InfoSolutions utmärkelsen DI Gasell, som ges till snabbväxande bolag. Bland annat ett resultat av det initiativ företaget tog i samband med pandemin: mobila teststationer för att snabbt få i gång kapacitet för provtagning av covid-19. Men egentligen var detta inte kärnverksamheten.

Vi grundade bolaget 2007 för att möta behovet att kunna skicka information elektroniskt mellan laboratorier och vårdgivare inom hälso- och sjukvården. När pandemin slog till satt vi med både kunskap och nätverk att kunna agera snabbt.

ALEX STENDAHL, GRUNDARE AV INFOSOLUTIONS

InfoSolutions har under åren vuxit till att bli en självklar partner inom EDI, Electronic Data Interchange, och integration. Nästa naturliga steg var att erbjuda en digital konsultationsremiss till svensk hälso- och sjukvård, eftersom behovet av en bra lösning är stort.

För oss var B3 en självklar partner på resan. Vi hade redan samarbete inom andra områden, så som koordinering och projektledning samt framtagning och vidareutveckling av TrackIt, ett kollihanteringssystem för laboratorieprover som var en kritisk tjänst under pandemin, säger Alex Stendahl.

Lösningen för kunden var en webbaserad SaaStjänst, det vill säga ”Software as a service” som gör det möjligt att ansluta till och använda molnbaserade appar. På detta sätt kan vårdgivare utbyta information mellan varandra, till exempel mellan allmänläkare och specialister eller mellan optiker och ögonläkare. Tjänsten rör sig mellan olika system, oavsett om det är journalsystem, regioner eller till och med länder. Lösningen hjälper användarna att arbeta både tidseffektivt och patientsäkert. Området B3 Health bildades 2021 för att stärka koncernen och samverkan mellan dotterbolagen inom segmentet. Fokus är e-hälsa och området är under stor tillväxt.

InfoSolutions är en kund där vi har ett professionellt partnerskap byggt på förtroende och kunskap. För att kunna utveckla och leverera den önskade konsultremisstjänsten har vi arbetat som ett team med kompetenser inom främst projektledning, utveckling och UX. Vi har haft fullt ansvar för leveransen av tjänsten, avslutar Patrik Wahlberg, affärsutvecklingschef på B3 Health.