Hållbar och effektiv driftsmiljö för Almi

I mars 2020 fick B3 förtroendet att bli ansvarig för Almis fullständiga IT-miljö och sedan dess har ett nära samarbete utvecklats inom ett flertal områden. Under 2022 slutfördes migreringen till ett privat moln i Azure vilket har gett en rad fördelar. Framför allt har Almi fått en mer effektiv, hållbar och trygg driftsmiljö.

Almi erbjuder finansiering, affärsutveckling och riskkapital som ger små och medelstora företag i Sverige möjlighet att växa och utvecklas. Som kreditgivare har Almi behov av en effektiv driftmiljö för att säkerställa en säker hantering av företagskrediter. Almi har också ett stort fokus på hållbarhet och genom att nyttja världens modernaste driftshallar i Sverige kan bolaget minska sitt klimatavtryck.

Under 2022 migrerade Almi, under B3s projektansvar, mot ett privat moln i Sverige för att nyttja flexibiliteten med Microsofts molntjänster utan att släppa kontrollen över driftmiljön. Möjligheten att skala upp och ned utifrån driftbehov och verksamhetskrav var en viktig parameter som föranledde flytten. Den flexibla miljön möjliggör även att förändringar och tester går enkelt.

Ett team från B3 har stöttat Almi på resan och arbetet med att nyttja rätt teknik på ett säkert sätt. Flytten påbörjades mitt under pandemin varför merparten av allt arbete fick drivas på distans. Med automatisering och så kallad IaC (infrastruktur som kod) var fokus inriktat på att skapa värde och möjligheter tillsammans.

Vi har ett mycket bra samarbete med Almi som genomsyras av lyhördhet och transparens.

ENTERPRISE ARKITEKT INOM CLOUD PÅ B3

Tidigt i samarbetet flyttades fokus från förhållandet kund/leverantör till att samlas som ett engagerat team som ska säkerställa Almis förmåga att leverera en tjänst i världsklass. I början av ett projekt finns det alltid information som saknas, men genom att jobba som ett agilt och sammansvetsat team har B3 tagit oss igenom utmaningar längs vägen, B3s Enterprise Arkitekt inom Cloud på B3.

Vinsterna med flytten till ett privat moln har varit många. Framför allt har Almi fått en mer effektiv och hållbar IT-miljö med full kontroll på säkerheten. Möjligheten att skala upp och ner efter rådande behov gör det möjligt att betala för just den kapacitet som behövs, vilket ger stora effektivitetsvinster.
Och genom att kunna minimera mängden energi skapas även hållbarhetsvinster vilket förstärks av att Almi nyttjar världens modernaste driftshallar i Sverige. Almi har nu en modern driftsmiljö för att fortsatt kunna bidra till en hållbar tillväxt i Sverige.

Per-Ola Löwing

Kontakta gärna mig för mer information.

Ola Löwing
ola.lowing@b3.se
0768-66 05 70