Effektivare molntjänster för SSG

SSG jobbar för att göra industrin mer säker, produktiv och hållbar genom standardiserade lösningar. Bolaget var tidigt ute med att flytta verksamheten till molnet för att kunna skapa en effektiv IT-plattform och säkra stabila leveranser till kunderna.

B3 har hjälpt SSG på molnresan, bland annat med att utvärdera lösningar, arkitektur och själva flytten till molnet med Microsofts plattform Azure. Några år senare hade det blivit dags att ta nästa steg och vidareutveckla plattformen för att kunna nyttja ny funktionalitet i Azure och utveckla processerna.

SSG ville initialt få en kartläggning över sina processer och en genomlysning av styrning, prenumerationsstruktur och nätverksdesign i Azure och vände sig till B3. B3 har gjort en förstudie genom workshops, intervjuer och inventering och därigenom kartlagt och analyserat SSGs nuvarande processer och struktur kring bland annat uppsättning, kostnadsuppföljning, livscykelhantering samt design och styrning av Azure-miljöer. B3 har stöttat SSG i arbetet med arkitekt, tekniker och projektledare från B3 Cloud och har även studerat processer kring förändringshantering, övervakning och larmhantering.

Syftet med förstudien var att skapa beslutsunderlag för att kunna ta nästa steg mot högre kvalitet och kontroll. SSG ville också skapa förutsättningar för att kunna växa i sin egen IT-miljö och nyttja molnplattformen och dess nya funktionalitet på bästa sätt. SSG har en tekniskt mogen organisation och med en modern plattform blir det enklare att delegera ansvar till utvecklingsteamen. Den utvecklade plattformen lägger också grunden för ett effektivare arbetssätt med ökad automatisering och governance samt säkerställer säkerhet och kvalitet för att uppfylla kraven i ISO 27001. Arbetet med att utveckla och förädla plattformen och processerna pågår och förväntad leverans är under det första halvåret 2023.