Effektivare produktadministration för Dahl

Effektivare administration och användarvänliga system var målbilden när B3 fick i uppdrag att stötta handelsbolaget Dahl i arbetet med att automatisera och underlätta medarbetarnas arbete hos handelsbolaget Dahl. Genom en teamleverans har B3 tillsammans med Dahl skräddarsytt processen med att ta fram olika kundspecifika filer gällande priser och produktinformation.

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS och Mark & VA med ett 70-tal butiker runt om i landet. Bolaget hade behov av att effektivisera arbetet kring produktadministration och vände sig till B3. Genom en teamleverans har B3 bistått i arbetet med att utveckla en lösning och skräddarsy processen för Dahls medarbetare genom att ta fram olika kundspecifika filer gällande priser eller produktinformation för deras kunder och kundernas specifika affärssystem. Prisfils-verktyget har en mikrotjänst arkitektur i Openshift Container Platform och AWS skriven i Node.js. Verktyget möjliggör ett smidigare administrativt arbete för Dahls medarbetare, då den nuvarande lösningen gör att endast tekniskt kunniga personer kan använda verktyget. Med den nya lösningen kommer fler att kunna använda sig av tjänsten vilket effektiviserar arbetsprocessen.

Tillsammans optimerar vi arbetet för Dahl och underlättar produktadministrationen för medarbetarna, vilket sparar både tid och resurser och gör det mer användarvänligt för deras medarbetare. Med den lösning vi tagit fram kommer Dahl också att ha ägandeskap för systemet framåt.

ELEONOR VAN BERKEL, EN AV KONSULTMEDLEMMARNA I TEAMET FRÅN B3

B3s team hanterar även autentiseringstjänsterna tillsammans med moderlaget SGDS. Där hjälper B3 till med lagring av användardata såsom registrering av nya användare, inloggning och legitimering samt underhåll av systemet som hanterar detta.

Utöver det fortsätter B3 att underhålla och vidareutveckla ett admin-verktyg som teamet arbetat med sedan starten av 2021. Admin-verktyget har underlättat för administrering av till exempel kampanjer på Dahls hemsida och användare internt och har blivit ett väldigt uppskattat verktyg. Admin-verktyget är en frontendapplikation skriven i Vue.js med Nuxt som kommunicerar med olika mikrotjänster. Teamet har även hjälpt till att integrera de befintliga konfiguratorerna från gamla Dahl till deras nya lösning. Konfiguratorerna ska hjälpa kunden att ta reda på och hitta rätt produkter utifrån deras behov.

B3s team har arbetat med Dahl sedan 2021 och tillsammans med Dahl effektiviserat både administrationen och marknadsföringen av produkter på flera sätt. Teamet gjorde från början sin praktik på B3 tillsammans, vilket ledde till att de kunde fortsätta arbeta ihop på Dahl som juniora utvecklare.

Då vi har tidigare kännedom om varandras kunskaper och styrkor kan vi snabbt sätta oss in i projekt och leverera en stabil produkt. Vi är också bra på att stötta varandra och tillsammans komma fram till en bra lösning, avslutar Eleonor van Berkel.

Efter examen och LIA-perioden blev samtliga anställda som konsulter hos B3.

Läs mer om teamet i en intervju här Länk till annan webbplats.

Från vänster: Eleonor van Berkel, Sebastian Alvarez och Linus Svahn.