Digitaliseringsresan för Sundsvalls kommun

Effektiva digitala tjänster som förbättrar kvaliteten, ökar tryggheten i den kommunala servicen och därtill frigör tid och resurser. Det är målbilden när Sundsvalls kommun driver ett omfattande digitaliseringsprogram och bygger upp en ny modern IT-infrastruktur. B3 är en av kommunens partners på resan och stöttar med ett team av tio-talet konsulter inom systemutveckling, lösningsarkitektur och Business Intelligence.

Genom digitaliseringsprogrammet vill kommunen automatisera processer, reducera den manuella handläggningen och utveckla effektiva, moderna tjänster som förbättrar servicen för medborgarna, exempelvis trygga lösningar för äldre personer genom välfärdsteknik. Samtidigt sker en besparing i både tid och pengar när fler tjänster kan hanteras digitalt och kommunens resurser kan läggas på andra områden.

Basen i digitaliseringsarbetet utgörs av tjänster implementerade som mikrotjänster, i första hand i Java, med tillhörande integrationer mot databaser, API Gateway och webbgränssnitt, samt mot andra system både inom kommunen och mot andra parters system. Dessutom byggs de ramverk och den infrastruktur som behövs för att utveckla och drifta tjänsterna upp i samband med programmet. Det är till exempel container-plattform, bygg-pipelines, monitorering med mera. Arbetet sker i olika parallella utvecklingsteam. B3 har ett nära samarbete med Sundsvalls kommun och stöttar med experter inom framför allt systemutveckling, lösningsarkitektur och Business Intelligence.

Samarbetet med B3 fungerar mycket bra och konsulterna tillför värdefull kompetens. Alla i teamet jobbar med kommunhatten på och med en gemensam strävan om att göra det bättre för kommunen.

PER PERSSON, CHEFSARKITEKT PÅ SUNDSVALLS KOMMUN.

Programmet kommer att pågå under en längre tid, men har redan haft flera leveranser där den manuella hanteringen har reducerats. Effektivare bygglovsärenden och kontrollfunktioner för när medborgare flyttar från kommunen är två exempel på förbättringar som ger en ökad medborgarservice och effektivare handläggning. Digitaliseringsprogrammet spänner över hela kommunens verksamhet med tillhörande bolag. Det finns också ett nära samarbete mellan Sveriges kommuner där e-tjänster delas och där Sundsvalls kommun är en föregångare som inspirerar andra.

Vi satsar stort och vill gärna inspirera andra kommuner till en ökad digitalisering, även om alla inte har samma förutsättningar budgetmässigt. Man måste investera för att kunna utvecklas för framtiden och vi har redan sett många vinster av digitaliseringsarbetet, tillägger Per Persson.

Läs gärna mer om digitaliseringsprogrammet. Länk till annan webbplats.

Jenny Sjöholm

Kontakta gärna mig för mer information.

Jenny Sjöholm
jenny.sjoholm@b3.se
070-268 57 97