Hållbara produkter i fokus när Coop utvecklar hållbarhetsdeklaration med stöd från B3

På 40-talet var Coop först ut i Sverige med att införa innehållsdeklarationer på sina produkter. Nu är Coop en föregångare igen med att lansera en hållbarhetsdeklaration som hjälper såväl konsumenter som inköpare att göra mer hållbara val. B3 har bidragit i arbetet med att utveckla hållbarhetsdeklarationen genom agil projektledning av ett tvärfunktionellt team. Ett mycket spännande uppdrag som också har ett viktigt syfte.

Coop har en lång historia som den medvetna matkedjan. Genom åren har många initiativ tagits för att bidra till en mer hållbar värld, bland annat genom det egna Änglamark-sortimentet och ett stort fokus på ekologiska produkter. Nu var det dags att ta nästa steg och införa Hållbarhetsdeklarationen som bedömer hur mycket eller lite en produkt påverkar klimat, miljö och samhälle utifrån tio olika parametrar.

Kunderna kan scanna produkters streckkoder och direkt i mobilen få information om exempelvis risken för negativ påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden vid produktionen av produkten. Det är fakta som många konsumenter efterfrågar, men som hittills varit svårt att hitta. Hållbarhetsdeklarationen hjälper således kunderna att göra miljösmarta och medvetna val samtidigt som Coops inköpsavdelning får en vägledning i att köpa in hållbara produkter. Hållbarhetsdeklarationen är byggd som en app i ett webbaserat gränssnitt med en databas i botten, men även för Coop.se. Information om produkten hämtas genom ett leverantörgemensamt system där leverantörerna beskriver produkten ur olika kriterier.

Coop-appen,hållbarhetsdeklaration

Hållbarhetsdeklarationen i appen och på Coop.se lanserades under våren 2021 och blev snabbt både välanvända och omtyckta. Hittills finns ca 13.000 produkter deklarerade, men målet är att komma upp till ca 16.000-17.000 framöver, vilket är en stor del av Coops mest köpta produkter.

Utvecklad av ett agilt och tvärfunktionellt team

Hållbarhetsdeklarationen har utvecklats av ett tvärfunktionellt team bestående av hållbarhetsavdelning och designavdelning tillsammans med fyra agila utvecklingsteam i Storbritannien, Indien, Malmö och Stockholm tillsammans med Coops integrationsteam som alla har jobbat helt digitalt under ledning av B3s seniora projektledare med expertkompetens i agil projektledning. B3s expert har även stöttat med att hålla ihop de olika intressenterna och att löpande rapportera till alla beslutsfattare.

Den digitala utvecklingen har varit förutsättningen i detta projekt och B3s medarbetare Pierre Lindstedt har varit nyckeln till framgång. Hans djupa kunskap och vilja att hela tiden finna lösningar har gett projektet en trygg bas att utgå från meddelar Mattis Bergquist, hållbarhetschef på Coop.

Prisat projekt som fått flera utmärkelser

Coop har tilldelats ett flertal priser för Hållbarhetsdeklarationen och blev bland annat vinnare av årets hållbarhetsprestation av Nätverket för hållbart näringsliv. Därtill utsågs Coops hållbarhetsdeklaration till Årets hållbara projekt av CIO Awards, IT-Sveriges årliga gala 2021. Men Coop är inte nöjda än. Målsättningen är hög och i ett nästa steg vill nu ta Coop ta hållbarhetsdeklarationen vidare och göra den till en branschstandard inom matvaruhandeln genom att låta fler livsmedelshandlare få ta del av plattformen. Arbetet för en mer hållbar värld fortsätter.

Det har varit både spännande och givande att få bidra till utvecklingen av Coops hållbarhetsdeklaration, säger Pierre Lindstedt, seniorkonsult och projektledare på B3. Spännande, då vi haft ett tvärfunktionellt team med olika kompetenser på flera håll i världen, men också givande att få leda ett projekt som bidrar till en mer hållbar värld. Vi konsumenter har stor makt när vi handlar och genom att få bättre information om produkter kan vi göra mer genomtänkta val, tillägger Pierre.

Att leda ett stort tvärfunktionellt projekt som leder till ökande medvetenhet för oss internt och för konsumenten i avgörande frågor är väldigt givande. Den digitala utvecklingen har varit förutsättningen och B3s medarbetare Pierre Lindstedt har varit nyckeln till framgång. Hans djupa kunskap och vilja att hela tiden finna lösningar har gett projektet en trygg bas att utgå från. Nu ska vi dessutom tillsammans ta flera kliv, igen tvärfunktionellt genom att bjuda på det vi kan, arbeta prestigelöst och lösningsorienterat, något som Pierre verkligen kan.

MATTIS BERGQUIST, HÅLLBARHETSCHEF PÅ COOP

Pierre Lindstedt

Kontakta gärna mig för mer information.

Pierre Lindstedt
pierre.lindstedt@b3.se
070-796 55 53