B3 bygger app för snabbare åtgärder vid tågincidenter

B3 deltar i ett projekt med att utveckla en app som personalen ombord på SJs tåg kan använda för att snabbt kommunicera driftstörningar och kalla dit Gula västar till platsen.

Försenade tåg och inställda avgångar skapar ofta frustrerade resenärer, många gånger på grund av bristande information. Detta vill SJ råda bot på genom att snabbt kunna skicka ut ”Gula västar” till den aktuella platsen, personer som kan guida resenärerna till alternativa färdmedel och kommunicera vid störningar i trafiken. B3 deltar i ett projekt med att utveckla en app som personalen ombord på SJs tåg kan använda för att snabbt kommunicera driftstörningar och kalla dit Gula västar till platsen. Ett spännande projekt som också fått mycket positiv respons från såväl resenärer som personal.

Projektet med den nya appen, som konkret är ett paket med fyra olika appar, har initialt utvecklats för att kunna användas för SJs drift av tåg i Öresundsregionen. Med hjälp av appen kan ombordpersonalen vid incidenter som exempelvis banarbete, kontaktledningsproblem eller vid obehöriga på spår, snabbt skicka ut hjälppersonal med gula västar till stationerna för att omedelbart kunna förmedla aktuell information till resenärerna om vad som hänt. De kan även ge förslag på ersättningstrafik, tidsestimat med mera. Både interna SJ-anställda och personer från Veteranpoolen kan kallas in, baserat på var dessa befinner sig vid aktuellt tillfälle. Genom appen kan även personerna i gula västar på plats kommunicera med driftledning och annan personal på stationen för att återkoppla om den rådande situationen.

Appen är byggd som en webbtjänst med javateknik i botten och nås via såväl mobil enhet som desktop. B3 har deltagit i utvecklingen av appen genom frontendutveckling och java backend. B3 har även varit drivande i att förbättra och utveckla de agila arbetssätten i teamen, skapa mer självgående team med par- och mobbprogrammering samt införa teknik- och labbdagar.

Den nya appen driftsattes i december och responsen har varit mycket god. Användarna har fått ett bra stöd för att snabbt och smidigt kunna anmäla incidenter via sin mobil och direkt kalla personal till den aktuella platsen. Och för resenärerna har servicen ökat då de snabbt får ta del av aktuell information och hjälp att ta sig till sin destination. Projektet fortgår även efter lansering med vidareutveckling och anpassningar efter nya krav. Det finns även en växande efterfrågan på att kunna vidareutveckla och använda appen i flera delar av landet.

Det har varit mycket spännande att få vara med och bygga denna app från start. Vi är sex utvecklare i teamet och har ett mycket bra samarbete. Från början hade vi ett stort fokus på att fånga in kraven från olika intressenter och skapa en målbild över vad vi skulle bygga. Vidare har vi haft legala krav och andra föreskrifter att förhålla oss till. Det är roligt att appen nu är i bruk och har mottagits väl. Nu jobbar vi vidare med att löpande förfina och vidareutveckla appen.

ANDERS LEFFLER, SENIOR UTVECKLARE PÅ B3 INNOVATION

Helena Lagman

Kontakta gärna mig för mer information.

Helena Lagman
helena.lagman@b3.se
070-714 00 67