Nytt affärssystem för ChromoGenics

B3 stöttar ChromoGenics med behovsanalys, anskaffning och implementering vid införandet av ett nytt affärssystem.

ChromoGenics producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolaget grundades 2003 och deras egenutvecklade produkt, ConverLight® Dynamic, bygger på en patenterad lösning som förbättrar komforten inomhus med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering. För ChromoGenics har fokus det senaste året legat på intrimning av produktionen i deras nya fabrik. Målsättningen är att utveckla ChromoGenics till ett internationellt industriföretag. B3 stöttar ChromoGenics på resan med införande av ett nytt affärssystem.

Bakgrund

ChromoGenics styrelse beslutade våren 2020 att anskaffa ett affärssystem. Bakgrunden var en splittrad befintlig systembild, vilket medförde manuella rutiner, bristande kontroll och dålig uppföljning. Med ett heltäckande affärssystem inkluderande moderna funktioner och en modul som stödjer produktkonfigurering, var ambitionen att effektivisera arbetet och öka konkurrenskraften. Andra viktiga funktioner var att ChromoGenics redan vid offerttillfället ska kunna se konsekvenserna för produktionen, ha kontroll över lönsamhet och beräkna leveranstidpunkt.

Tillsammans med B3 gick vi till grunden för att förstå kärnan i verksamheten med en komplex produkt som är beroende av flera olika steg i produktionsprocessen.

LARS ERICSSON, CFO FÖR CHROMOGENICS

Uppdrag

ChromoGenics har anlitat B3 som stöd i projektet med att införa det nya affärssystemet genom experthjälp från en konsult som fungerat som arbetande rådgivare. Med lång erfarenhet har B3s konsult kunnat stöttat ChromoGenics genom hela processen från behovsanalys, anskaffning till implementering, vilket kräver:

  • Nära samarbete för att förstå affärsverksamheten och identifiera vilka förmågor som måste finnas för att bli konkurrenskraftig.
  • Erfarenhet från tillverkande företag.
  • Kunskap om affärssystem och implementering av dessa.

Affärssystemet är i drift sedan den 1 juni 2021 och utgör nu den plattform som ChromoGenics står på för att utvecklas vidare till modernt industriföretag.

Resultat

Vi är mycket nöjda med vårt nya affärssystem, även om vi bara är i början av vår resa med att bygga förutsättningarna för att bli ett industriellt företag med bra rutiner i vardagen och kunder som är nöjda med vår leverans av dynamiska glas för fastigheter. Tillsammans med B3 gick vi till grunden för att förstå kärnan i verksamheten med en komplex produkt som är beroende av flera olika steg i produktionsprocessen. Vi säkerställde vilka krav som finns på företagets funktioner och hur vi ska uppnå förbättrad kvalitet på vårt eget arbete samt förbättra lönsamheten, säger Lars Ericsson, CFO för ChromoGenics.

Nästa steg för verksamheten är att öka produktionstakten i den nya fabriken i Uppsala som producerar folie som är en av de viktigaste insatsvarorna i de dynamiska glasen. Målsättningen är att skala upp hela verksamheten med stöd av vårt nya affärssystem och inleda expansionen både inom Sverige och på nya marknader.

Bilden ovan är från ChromoGenics Sputter, den maskin som tillverkar plastfilmen som läggs mellan två glas och då skapar funktionen som beskrivs i texten.

Kontakta gärna mig för mer information.

Lars Alexandersson
lars.alexandersson@b3.se
070-880 40 33