Bliwa bygger framtidens molnbaserade skaderegleringssystem med stöd av B3

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar och med stor omtanke för sina kunder. Målsättningen är att skapa försäkringar som gör skillnad och som bidrar till ett varmare, tryggare samhälle.

Bliwa hade behov av att införa ett nytt skaderegleringssystem då tidigare system hade blivit föråldrat och svårhanterat. Samtidigt ville bolaget passa på att digitalisera kundresan och bygga en bättre plattform där kunderna själva kan logga in och hantera sina ärenden. B3 stöttar Bliwa på resan med projektledning, systemutveckling och teknisk arkitektur.

Med ett nytt system vill Bliwa effektivisera skaderegleringen och även vidareutveckla ”mina sidor”, sidor på den externa webben där kunderna själva kan logga in och följa sina försäkringsärenden. Systemet utvecklas av en projektgrupp på Bliwa och byggs på en molnbaserad plattform med Microsoft Azure, vilket också möjliggör automatisering och integrationer mot andra system. Den nya plattformen ger därmed många fördelar då handläggningstiden förkortas när information hämtas från olika källor och automatiserar arbetet. Det blir också lättare för kunderna att hantera sina försäkringsärenden, komplettera med olika underlag vid behov och ta del av beslut, via ”mina sidor”.

B3 ansvarar för den övergripande ledningen av projektet som drivs med agil projektmetodik och där leveranser sker i flera steg med olika produkter. Därutöver tillför B3 också expertkunskap inom systemutveckling och teknisk arkitektur inom Azure.

Det är ett spännande projekt och samarbetet funkar väldigt bra inom hela teamet, även i dessa tider när så gott som alla arbetar på distans. Bliwa är ett framåt och modernt försäkringsbolag som satsar på ny teknik och utvecklar ett system som verkligen skapar mervärde för användarna. Det känns väldigt roligt att få bidra till det arbetet.

ANN-CHARLOTTE OLSSON, PROJEKTLEDARE FRÅN B3

Två produkter har hittills lanserats inom två skadeområden där kunderna nu kan logga in och hantera sina ärenden digitalt. Redan efter några månader kan Bliwa se att handläggningstiden för ärenden har minskat samtidigt som det sker en besparing för både ekonomi och miljö när kommunikationen med kunderna kan ske genom den digitala plattformen, istället för via postala utskick. Bliwa bygger nu en plattform för framtidens moderna försäkringsbolag och hela systemet förväntas vara lanserat i slutet av 2021.

Ann-Charlotte Olsson

Kontakta gärna mig för mer information.

Ann-Charlotte Olsson
ann-charlotte.olsson@b3.se
073-261 02 36