B3 bidrar till Thules produkter för en aktiv livsstil

Thule är ett svenskt företag som grundades 1942. Ända sedan start har Thule haft som mål att skapa lösningar för en aktiv livsstil. Produkterna är framtagna för att vara smarta och snygga, men också säkra och med hög kvalitet, vilket ställer höga krav på funktion och hållbarhet. B3 Reach har samarbetat med Thule under ett flertal år och bidrar till framtagningen av nya produkter, framförallt genom spetskompetens i mekanik.

Många produkter finns i dag i Thules sortiment, allt från löparvagnar och takboxar till resväskor. Att utveckla en ny produkt är ett omfattande arbete med många olika steg, från den första idén, till färdig lösning. Produkten ska vara tilltalande och fylla ett behov på marknaden, men också fungera rent praktiskt avseende prestanda och hållbarhet. Produktutvecklingen sker i ett projekt där design och mekanik jobbar hand i hand för att ta idé till produktion. B3 Reach stöttar Thule med kompetens i mekanik i framtagningen av nya produkter, vilket innebär att fastställa hur den ska fungera och konstrueras rent mekaniskt för att hålla för avsedd vikt och fastställd prestanda m.m. Arbetet sker till stor del i CAD, med utformning av konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av digitala program.

Samarbetet är nära och sker i projektform där personer med många olika kompetenser samverkar för att tillsammans hitta lösningar som skapar hållbara produkter. I det senaste projektet är arbetet inriktat på att utveckla en ny multifunktionsvagn.

Det är verkligen spännande att delta i utvecklingen av nya produkter för en hållbar livsstil, där Thule ligger i framkant på marknaden. Samarbetet fungerar väldigt bra i teamet där vi delar kunskap med varandra, vilket också gör uppdraget väldigt lärorikt och intressant.

SENIOR MEKANIKKONSTRUKTÖR PÅ B3 REACH