Mer tid till värdeskapande arbetsuppgifter för Almi genom RPA

Reducerat arbete med monotona arbetsuppgifter, bättre struktur på information och snabbare hantering av låneansökningar. Det är några av vinsterna när Almi tar hjälp av RPA för att automatisera sina processer tillsammans med B3. Projektet har drivits helt på distans under den pågående pandemin, vilket också visar på den kraft som finns i digitala arbetssätt.

Bakgrund

Almi finns över hela landet och erbjuder lån, riskkapital och rådgivning för både nystartade och etablerade bolag. Under 2020 ökade låneansökningarna till Almi markant med anledning av den rådande pandemin. Det fanns ett stort behov av effektivisera processerna för att kunna ta hand om alla ansökningar och snabbare ge hjälp till företagare i kris.

Lösning

B3 har hjälpt Almi att automatisera verksamhetsprocesser med RPA i ett agilt projekt genom kravanalys, utveckling, test och implementation. Genom att implementera en robot ovanpå existerande verksamhetssystem är startsträckan kort och det går snabbt att se resultatet av investeringen. På två månader gick projektet från idé till en första färdig lösning. Lösningen har resulterat i den så kallade roboten Albot, Almis första digitala medarbetare. Albot gör allt precis som en människa, men mycket snabbare och med en mycket hög träffsäkerhet.

Resultat

Genom RPA och roboten Albot har Almi nu förkortat hanteringen låneansökningarna avsevärt. Roboten är också mycket träffsäker och gör inga fel. Den reducerar repetetiva och monotona arbetsmoment vilket innebär att Almis medarbetare kan lägga sin tid på mer värdeskapande arbetsuppgifter. En annan fördel är att Almi genom projektet skapat en bättre struktur på information som finns i bland annat CRM-systemen.

Samarbetet med B3 har varit bra och vi har haft en bra dialog. B3 har hjälpt oss genom hela resan och fört oss framåt då vi tidigare var helt nya på RPA. Vi har inte bara fått hjälp att implementera robotarna, utan även fått hjälp med att bygga upp det strukturkapital som är så viktigt för att vi ska kunna stå på egna ben inom RPA i framtiden. Dessutom har det fungerat utmärkt att driva projektet helt på distans.

MAGNUS GELKÉN, KUNDTJÄNSTCHEF OCH PROJEKTLEDARE FÖR RPA PÅ ALMI

Intervju med Mangus Gelkén, Kundtjänstchef och projektledare för RPA på Almi.