Bättre beslutsunderlag och kundinsikter för Scrive med en modern BI-lösning

Träffsäkra kundanalyser, effektivare faktureringsprocess och möjlighet till en sammanhängande bild av kundernas beteende. Det är resultatet när B3 implementerar en modern BI-lösning för Scrive.

Scrive Länk till annan webbplats. är marknadsledande i Norden inom elektroniska signeringslösningar som hjälper organisationer att effektivisera digitala flöden. Bolaget grundades 2010 och har idag kunder i över 30 länder. Att ha kunder i många olika länder kräver bra systemstöd för att hantera kunddata och ta fram faktureringsunderlag, vilket Scrive tidigare saknade en effektiv lösning för. Det fanns behov av att skapa en sammanhängande bild av operativ data, effektivisera faktureringsprocessen, möjliggöra kundanalyser och kartlägga kundernas beteende. B3 anlitades för att hjälpa Scrive att implementera en BI-lösning som samlar viktig operativ information från olika system i en central datamodell och presenterar en samlad bild över data från den interna verksamheten och kundernas beteende.

På ett ödmjukt, pragmatiskt och effektivt sätt levererade B3 på våra högt ställda mål och det var ett sant nöje att få ingå i en gemensam arbetsgrupp.

VIKTOR FALK JIMENEZ - INTERNAL OPERATIONS PROJECT MANAGER, SCRIVE AB

Lösning och resultat

B3 utvecklade en BI-lösning baserad på moderna men väl beprövade teknologier. Lösningen bygger på en Datalake-lösning i AWS S3 som samlar och historiserar data från sex olika källsystem. Regelverk och funktionalitet för att uppfylla GDPR implementerades parallellt. En strukturerad informationsmodell definierades och har implementerats i den molnbaserade DataWarehouse-lösningen Snowflake. För att skapa en lösning med högsta säkerhetsnivå upprättades även en Virual Private Cloud (VPC) mellan systemen.

Med den nya BI-lösningen på plats går det att ta fram beslutsunderlag som baseras på högre datakvalitet. Förutsättningar har skapats för att kraftigt reducera tiden för att sammanställa faktureringsunderlag. Scrive har dessutom nu möjlighet att göra kundanalyser där det bland annat går att utläsa vilka kunder som är mest lönsamma och vilka kunder man riskerar att tappa framöver, på så vis kan åtgärder sättas in i tid. Nu har Scrive en modern BI-plattform som kan byggas ut för ytterligare automatisering i framtiden.

Mitt under en brinnande pandemi levererade B3 en mycket kompetent arbetsgrupp som löste vår uppgift; att bygga en BI-databas för vårt operationella behov. På ett ödmjukt, pragmatiskt och effektivt sätt levererade B3 på våra högt ställda mål och det var ett sant nöje att få ingå i en gemensam arbetsgrupp. B3 höll både tidslinje och budget samt levererade på utlovat slutmål. Hur kan vi vara annat än nöjda, avslutar Viktor Falk Jimenez, Internal Operations Project manager Scrive AB.

Teknik som använts:

  • Molnbaserad Data Lake lösning med full historik
  • Molnbaserad Data Warhouse baserad på Snowflake
  • Konsoliderad informationsmodell som integrerar sex affärssystem