Flygande start i omställningen till moderna arbetssätt

När coronapandemin slog till låg branschorganisationen FAR redan i startgroparna för att ställa om till ett digitalt arbetssätt. Med hjälp av B3 hade FAR tagit fram både utbildningsplan och utbildningar för att få alla medarbetare med på tåget och fördjupa sina kunskaper i O365. Det var bara att följa planen, om än i skarpt läge direkt.

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning samt även Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomi. Redan för flera år sedan hade FAR en strategi på plats kring digitala arbetssätt och alla medarbetare hade tillgång till Microsoft Office 365. Hösten 2019 kände organisationen ett behov av att lyfta kompetensen, att få alla att verkligen utnyttja funktionaliteten. FAR anlitade B3 i början av 2020 för att ge medarbetarna en omstart i grunderna för Office 365 – exempelvis i att använda Teams när Skype fasas ut och OneDrive för att dela dokument på ett säkert sätt.

Planen gav FAR ett försprång

Infrastrukturen fanns på plats sedan tidigare och när coronapandemin väl slog till hade vi tillsammans med B3 redan lagt en utbildningsplan, berättar Claes-Håkan Johansson, TF CIO på FAR. Vi ändrade varken den eller tidsplanen, men visst fanns det utmaningar i att bli digitala så snabbt. Exempelvis fick planerade klassrumsutbildningar istället hållas i Teams. Uppdraget till B3 sträckte sig från att ta fram en strategisk plan för omställningen, utveckla utbildningar i Office 365 för alla medarbetare, genomföra dem och sedan skapa rutiner för förvaltningen av den fortsatta kompetensutvecklingen. Tack vare att all planering var klar i början av året fick FAR ett försprång under pandemin.

B3s engagemang i vår omställningsresa har varit fantastiskt bra. Planerna har hållits, samtidigt som B3 snabbt fångat upp de behov som vi haft.

CLAES-HÅKAN JOHANSSON, TF CIO FAR

B3s engagemang i vår omställningsresa har varit fantastiskt bra, berättar Claes-Håkan Johansson. Planerna har hållits samtidigt som B3 snabbt fångat upp de behov vi haft. Utbildningar på den här nivån kan självklart vara utmanande för en del medarbetare. Då gäller det att vara lyhörd och agera snabbt för att verkligen få med oss alla.

Vikten av en erfaren och strategisk partner

I valet av leverantör för projektet var det viktigt för FAR att hitta en som var lagom stor. Hos en för stor leverantör menar FAR att det kan vara svårt att få uppmärksamhet, hos en för liten kan projekt bli alltför personberoende. Lärdomar som vi på FAR drar är att även om vi analyserat vårt behov och har en klar bild av vad som behöver göras, är det klokt att lyssna på slutsatser från andra. Office 365 är en jättestor produktfamilj och B3 har fångat upp våra behov. Men de har även utmanat, delat med sig erfarenheter från andra företag och kommit med förslag som vi aldrig hade funderat på. Vi har fått tänka till kring såväl utvecklings- som förvaltningsplanen, vilket varit avgörande för hur vi tagit oss framåt.

OM FAR:
FAR startade 1923 som Föreningen Auktoriserade Revisorer men har utvecklats till att idag vara en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, tillika Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomi. FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag och uppdraget från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinion.

Casefilm med Claes-Håkan Johansson, TF CIO FAR