Exempel på kundcase inom AI och Machine Learning

Några exempel på hur B3 skapar värde för kunderna genom AI och Machine Learning.

Tydligare rapporter för kund i telecombranschen

B3s uppdragsgivare hade utmaningar med att förstå hela kostnadsbilden för sin infrastruktur. Excel hade helt enkelt för få rader och kolumner. I all denna data var det omöjligt att få överblick över helheten. B3 Indes medarbetare bidrog till att ta fram en BI-lösning som strukturerade och grupperade data i rapporter som gav en helt ny insikt i vilka delar av infrastrukturen som var lönsam - vilket också lett till den stora omställningen av infrastruktur i Sverige.

B3s uppdragsgivare ville ha hjälp att utforska möjliga områden att skapa värde ur sin data. Ett av spåren resulterade i möjligheten att identifiera kunder för vilka man kunde sänka kostnaderna för. Resultatet blev ett analysstöd i Qlikview som svart på vitt visade exakt vilka kunder som var aktuella och vilken besparingspotential som fanns. B3 har varit involverade under hela resan, från att identifiera möjligheten till att införa lösningen i verksamheten, så att kunderna har kunnat erbjudas faktiska besparingar.