B3 hjälper Almi med automatisering av
Brygglånet

Från 20 minuter till mindre än 1 minut per ansökan. Så mycket har tiden per ansökan reducerats efter att B3 hjälpt Almi att automatisera hanteringen av Brygglånet genom RPA, processautomatisering. Det spar värdefull tid för Almis medarbetare och ger snabbare hjälp till företagare i kris under Coronapandemin.

Utbrottet av Covid-19 har satt många svenska företagare i ett pressat läge. Som stöd har Almi tagit fram den nya produkten Brygglån med syfte att överbrygga en period av svårigheter. Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Trycket har varit mycket stort. Under drygt tre månader har Almi fått in nästan lika många Brygglåneansökningar som totalt inkommer för Almis samtliga lån under ett år. Behovet av effektivisering var stort.

B3 har varit lyhörda och fångat Almis önskemål och behov samt hjälpt oss skapa Albot under en relativt kort tid.

MARCUS LIU, DIGITALISERINGSANSVARIG PÅ ALMI

B3 har hjälpt Almi att automatisera verksamhetsprocesser med RPA i ett agilt projekt genom kravanalys, utveckling, test och implementation. Genom att implementera en robot ovanpå existerande verksamhetssystem är startsträckan kort och det går snabbt att se resultatet av investeringen. På två månader gick projektet från idé till färdig lösning. Lösningen har resulterat i den så kallade roboten Albot, Almis första digitala medarbetare. Albot gör allt precis som en människa, men mycket snabbare och en mycket hög träffsäkerhet.

Genom RPA och roboten Albot har Almi nu förkortat hanteringen av en Brygglånsansökan för brygglånet med 20 minuter. Roboten är också mycket träffsäker och gör inga fel. Almis medarbetare kan därmed lägga sin tid på mer värdeskapande arbetsuppgifter och de sökande får en snabbare hantering av sina ärenden vilket i sin tur hjälper företag i kris.

Som många andra företag har Almi som mål att öka leverans till kund och göra detta effektivt och smidigt både externt och internt. Almi som är en etablerad organisation har under åren lagt på sig flera olika system som används vid bland annat leverans av lån till kund. Albot underlättar och snabbar på hanteringen genom att automatiserat och 24/7 kunna flytta information mellan systemen genom att härma våra medarbetares beteende. Här har ett gott samarbete mellan Almi och B3 varit nyckeln till framgång. B3 har varit lyhörda och fångat Almis önskemål och behov samt hjälpt oss skapa Albot under en relativt kort tid.

MARCUS LIU, DIGITALISERINGSANSVARIG PÅ ALMI